Parafia Opatrzności Bożej

Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Księża Orioniści ul. Polna 8, 62-800 Kalisz, tel/fax:627668733
Skontaktuj się z nami przez formularz
ZOBACZ OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Msze Święte

w niedziele i święta
7.00; 9.30; 11.00; 12.30; 16.00; 18.00
w dni powszednie
7.00; 18.00

Kancelaria Parafialna

poniedziałek od 16 do 18
wtorek od 10 do 12 i 16 do 18
środa od 10 do 12 i 16 do 18
czwartek - biuro nieczynne
piątek od 16 do 18 sobota od 11 do 12

Od tej niedzieli w ramach duszpasterstwa młodzieży w naszej parafii zapraszamy na mszę św. o godz. 16.00.

 

Jest to również msza św. dla młodzieży, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.

 

                   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ
                                                                                  ROK 1
1.    Regularna msza św. W każdą niedzielę o godz. 16.00 – co jakiś czas będziemy sprawdzać obecność – sposób sprawdzania jest tajemnicą, dlatego należy przychodzić punktualnie i pozostawać do końca mszy św.
2.    Uczestniczymy w mszach św., i następujących nabożeństwach:
- w okresie adwentu mile widziana obecność na roratach;
-    w październiku gromadzimy się na różańcu o 17.15;
-    w czasie wielkiego postu uczestniczymy w drodze krzyżowej dla   
dorosłych;
-    w maju widzimy się na nabożeństwie majowym;
3.    Odbędzie się kilka spotkań formacyjnych – terminy zostaną podane
4.    Zachęcamy do wolontariatu parafialnego, szczegóły u ks. Andrzeja
5.    Warunkiem zaliczenia l roku formacyjnego, oprócz obecności na spotkaniach będzie potrzebne potwierdzenie katechety ze szkoły o uczęszczaniu na lekcje religii, potwierdzenie na kartce wraz z oceną za pierwszy semestr – należy dostarczyć ks. Andrzejowi do końca maja 2018 roku.
6.    W przypadku nie uczęszczania na lekcje religii nie może się odbyć formacja parafialna do bierzmowania.
7.    Bierzemy również pod uwagę zachowanie kandydata na lekcji religii jak również postawę wobec rówieśników
8.    Planujemy 2 spotkania z rodzicami – grudzień i marzec – informacje dotyczące sakramentu bierzmowania
9.    Wszelkie nieobecności lub wyjazdy należy zgłaszać katechecie uczącemu w szkole, bądź księdzu Andrzejowi.
10.    Jeśli ktoś z kandydatów do sakramentu bierzmowania pochodzi z innej parafii zobowiązany jest, aby dostarczyć zgodę na przygotowanie i bierzmowanie w naszej parafii (Opatrzności Bożej), jeśli kandydat był chrzczony w innej parafii powinien również dostarczyć przed bierzmowaniem akt chrztu świętego, nie starszy niż 6 miesięcy przed bierzmowaniem!
11.    W razie jakiejkolwiek niepewności należy pytać!!!
12.    Wszystkie te punkty mogę przesłać na fb, tym którzy o to poproszą!!!
13.    Prosimy wpisać się na listę obecności!

 

 

 

 

       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ
                                                     ROK 2
1.    Regularna msza św. W każdą niedzielę o godz. 16.00 – co jakiś czas będziemy sprawdzać obecność – sposób sprawdzania jest tajemnicą, dlatego należy przychodzić punktualnie l pozostawać do końca mszy św.
2.    Uczestniczymy w mszach św., l następujących nabożeństwach:
-    w okresie adwentu mile widziana obecność na roratach;
-    w październiku gromadzimy się na różańcu o 17.15;
-    w czasie wielkiego postu uczestniczymy w drodze krzyżowej dla dorosłych;
-    w maju widzimy się na nabożeństwie majowym.
3.    Spotkania w grupach rozpoczną się od listopada (10 -12 spotkań).
4.    Każda kandydat trzeciego roku przygotowania będzie przydzielony do grupy, którą poprowadzi ksiądz albo katecheta (grupa mak 15 - 20 osób).
5.    Informacja o przydziale do grupy będzie podana po mszy św., o godz. 16.00,
w pierwszą niedzielę listopada (czyli 5 listopada).
6.    Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniu w grupie dyskwalifikują kandydata (rozmowa).
7.    Wolontariat parafialny/ bądź zaangażowanie w liturgię podczas bierzmowania
zwalnia z egzaminu.
8.    Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest potwierdzenie katechety ze szkoły o uczęszczaniu na lekcje religii, potwierdzenie na kartce wraz z oceną za pierwszy semestr – należy dostarczyć ks. Andrzejowi do końca marca 2018 r.
9.    W przypadku nie uczęszczania na lekcje religii nie może się odbyć formacja parafialna do bierzmowania.
10.    Bierzemy również pod uwagę zachowanie kandydata na lekcji religii jak również
postawę wobec rówieśników.
11.    Planujemy dwa spotkania z rodzicami – grudzień i marzec informacje dotyczących sakramentu bierzmowania.
12.    Egzamin należy potraktować poważnie!
13.    Data egzaminu i termin egzaminu poprawkowego zostanie podany pod koniec
marca na spotkaniu z rodzicami.
14.    Wszelkie nieobecności lub wyjazdy należy zgłaszać katechecie prowadzącemu
grupę, bądź księdzu Andrzejowi.
15.    Jeśli ktoś z kandydatów do sakramentu bierzmowania pochodzi z innej parafii zobowiązany jest, aby dostarczyć zgodę na przygotowanie i bierzmowanie w naszej parafii (Opatrzności Bożej), jeśli kandydat był chrzczony w innej parafii powinien również dostarczyć przed bierzmowaniem akt chrztu świętego, nie starszy niż 6 miesięcy przed bierzmowaniem!
16.    W razie jakiejkolwiek niepewności należy pytać!!!
17.    Wszystkie te punkty mogę przesłać na fb, grupie ks. Damiana i innym, którzy o to
poproszą!!!
18.    Poproszę o wpisanie się na listę obecności!

 

 

 

 

 

 

Czytania na dziś

Bp Zbigniew Kiernikowski

Dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy cykl katechez, które mają przybliżyć nam rozumienie Liturgii oraz pomóc bardziej świadomie i owocnie w niej uczestniczyć. Kształtowanie, pogłębianie naszej świadomości liturgicznej jest bowiem niezmiernie istotne i ważne, gdyż to właśnie przez Liturgię dokonuje się uświęcenie naszego życia.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

fb/narodzeni