Parafia Opatrzności Bożej

Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Księża Orioniści ul. Polna 8, 62-800 Kalisz, tel/fax:627668733
Skontaktuj się z nami przez formularz
ZOBACZ OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Msze Święte

w niedziele i święta
7.00; 9.30; 11.00; 12.30; 16.00; 18.00
w dni powszednie
7.00; 18.00

Kancelaria Parafialna

poniedziałek od 16 do 18
wtorek od 10 do 12 i 16 do 18
środa od 10 do 12 i 16 do 18
czwartek - biuro nieczynne
piątek od 16 do 18 sobota od 11 do 12

Zapraszamy wszystkich Posłańców i wszystkich nowych chętnych do roli Posłańca na spotkanie w poniedziałek, 12 marca 2018 r. o godzinie 17.15.00 w dolnym kościele, gdzie rozdamy Posłańcom LIST DO PARAFIAN nr 3, który po raz kolejny Posłańcy będą roznosić do naszych domów. DZIĘKUJEMY za pomoc i włączenie się do współpracy.

W związku z NOWYM OBRAZEM PARAFII prowadzonym w ramach Odnowy i Ewangelizacji Parafii prosimy o zgłaszanie się chętnych Osób do roli „POSŁAŃCÓW”
Kim jest posłaniec? gr. angelos — posłaniec, zwiastun
1)    w sensie ściśle teologicznym – jest to niematerialna istota rozumna i wolna, stworzona przez Boga, inaczej anioł; …    Cytując za św. Augustynem  Anioły to duchy, ale są aniołami nie tylko dlatego, że są duchami. Stają się aniołami, czyli zwiastunami, kiedy zostają posłani. Bo imię anioł (posłaniec) odnosi się do urzędu, a nie natury. Pytasz o nazwę tej natury – to duch; pytasz o urząd – to urząd anioła, który skierowany przez Boga ku ludziom staje się posłańcem…  
2)    w sensie szerszym (etymologicznym czyli źródłosłowia) to posłaniec Boży; w tym znaczeniu słowo to odnosi się także do ludzi, którzy byli wysłannikami Boga, np. Mojżesz (Lb 20,16), Jan Chrzciciel (Mt 11,10-11; J 1,6), biskupi Kościołów w Azji Mniejszej (Ap 1,11), apostoł Paweł (2 Tm 1,1), prorocy (Ba 1,21) oraz do Mesjasza (Mt 15,24)
Tak więc i my z urzędu Chrystusowej Wspólnoty Parafialnej bądźmy posłańcami, których Jezus posyła tu i teraz do tych, którzy szczerze szukają pomocy, aby nadać ich życiu sens i cel. Naszym zadaniem jest zanieść parafialny list trzy, góra cztery razy w roku do 5, 8, 10 góra 15 mieszkań (jedna klatka w bloku to max. 15 mieszkań) i nic więcej, i nie jest też ważne czy ten list zostanie przyjęty, czy też nie. Jeżeli ktoś nie przyjmuje przepraszamy i odchodzimy. Ważne jest, żebyśmy jako posłańcy z Bożego Urzędu stworzyli przestrzeń dla działalności Boga i to zarówno dla tych do których zostaliśmy posłani jak i dla nas samych. Albowiem rozdawnictwo łask, zgodnie z wolą Bożą ma mieć charakter społeczny.
Chętnych prosimy o wypisanie na kartce numeru telefonu wraz imieniem i nazwiskiem oraz numerów domów (mieszkań) do których moglibyście dostarczyć list parafialny. Jeżeliby przykładowo w danej klatce są mieszkania, do których z jakichkolwiek powodów (nie pisz dlaczego) nie chcesz pójść proszę zaznaczyć, że z wyłączeniem tych mieszkań. Poślemy tam innego posłańca. Kartkę tę proszę zostawić w kancelarii, w zakrystii, podać księdzu na kolędzie lub ew. wrzucić do koszyka z tacą. Oddzwonimy.

Potrzebujemy też redaktorów tekstu, fotografów, koordynatorów i innych osób chcących zaangażować się w życie naszej Parafii. Kontakt jak wyżej.
Parafialny Zespół Animacji
Nowego Obrazu Parafii
– pod kierunkiem
ks. Stanisława Zająca

 

Czytania na dziś

Bp Zbigniew Kiernikowski

Dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy cykl katechez, które mają przybliżyć nam rozumienie Liturgii oraz pomóc bardziej świadomie i owocnie w niej uczestniczyć. Kształtowanie, pogłębianie naszej świadomości liturgicznej jest bowiem niezmiernie istotne i ważne, gdyż to właśnie przez Liturgię dokonuje się uświęcenie naszego życia.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

fb/narodzeni