25-lecie

Ks. Antoni Wita urodził się w Rybniku w 1966 roku. Do Zgromadzenia księży Orionistów wstąpił w 1989 r. Święcenia kapłańskie przyjął 4 lutego 1995 roku, z rąk ówczesnego metropolity katowickiego biskupa Damiana Zimonia. Miało to miejsce w rodzinnej parafii ks. Antoniego - w Świerklanach na Śląsku.

W Warszawie przebywał najpierw w latach 1993-1995 na praktyce duszpasterskiej jako kleryk - akolita i kapłan, następnie w latach 2000-2009 jako proboszcz. W końcu w latach 2009-2015 jako Przełożony Prowincjalny Zgromadzenia księży Orionistów. Obecnie ksiądz Antoni Wita jest proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu.