Pogrzeb

1. Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 5 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń
w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.
2. O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i wskazać, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył. Spotkanie szerszego grona znajomych i przyjaciół można zorganizować po ustaniu stanu epidemii np. w pierwszą rocznicę śmierci.
3. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny. Termin do 11 kwietnia 2020

 ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii
Kalisz, dnia 20 marca 2020 roku