Słowo wzywające do wiary

Plac pełen żołnierzy.‭ ‬Jednakowe mundury.‭ ‬Te same czapki.‭ ‬Równy szereg butów.‭ ‬Padają jedne za drugimi słowa przysięgi.‭ ‬A potem wszyscy rozglądają się ze swoimi bliskimi.‭ ‬Chcą w tej chwili być razem.‭ ‬Mały chłopiec szuka swego ojca.‭ ‬Zadziera głowę,‭ ‬by dojrzeć jego twarz.‭ ‬Za wysoko.‭ ‬Wśród podobnie wyglądających mężczyzn trudno go rozpoznać.‭ ‬I nagle słyszy jego głos.‭ ‬Teraz wie,‭ ‬w którym kierunku ma pobiec.‭ ‬I już za chwilę jest w jego ramionach.‭ ‬Wysoko uniesiony widzi jego oczy.‭ ‬Teraz znów mogą być razem.

Ta historia trochę przypomina nasze poszukiwanie Boga.‭ ‬Choć nie możemy Go dostrzec,‭ ‬to jednak możemy Go odnaleźć.‭ ‬Jak‭? ‬Wsłuchując się w Jego głos.‭ ‬Dając odpowiedź na słowo Boga jaką jest wiara.‭ ‬Św.‭ ‬Paweł powie:‭ „‬Wiara rodzi się ze słuchania.‭ ‬Tym zaś,‭ ‬co się słyszy jest Słowo Boże‭” (‬Rz‭ ‬10,17-18‭)‬.‭ ‬Słowo‭ „‬wiara‭” ‬pojawia się w Piśmie Świętym‭ ‬291‭ ‬razy,‭ ‬zaś postawa określana czasownikiem‭ „‬wierzyć‭” ‬jest wymieniana‭ ‬130‭ ‬razy.‭ ‬Do tego trzeba jeszcze dodać‭ ‬19‭ ‬miejsc,‭ ‬gdzie Biblia mówi o ludziach wierzących.‭ ‬Ta pobieżna statystyka wskazuje,‭ ‬jak mocno Księga natchniona pragnie nam zwrócić uwagę na sprawę wiary.‭ ‬Można powiedzieć więcej.‭ ‬To na jej kartach Lud Boży zawarł swoje doświadczenie wiary.‭ ‬Biblia jest jej swoistym podręcznikiem.‭ ‬Ale w jej głębie może wejść tylko ten,‭ ‬kto uwierzy,‭ ‬że jej karty zawierają słowo objawione.‭ ‬Dlatego przyjrzyjmy się opisowi początku drogi człowieka do wiary.‭ 

Co ciekawe,‭ ‬nie znajduje się on w pierwszym rozdziale Biblii.‭ ‬Najpierw opisane jest bardzo dramatyczne doświadczenie,‭ ‬w wyniku którego człowiek utracił wiarę.‭ ‬Dał sobie zamazać prawdziwy obraz Boga.‭ ‬Położył nadzieje w fałszywej obietnicy,‭ ‬przedstawionej przez diabła.‭ ‬Zyskał jedynie ból i cierpienie.‭ ‬Aby zmienić tę sytuację Bóg przemówił do człowieka.‭ ‬Uczył go rozpoznawać Jego głos,‭ ‬by człowiek mógł powrócić do swego Stwórcy.‭ ‬Tak działo się poprzez poszczególne wydarzenia składające się na historię Narodu Wybranego,‭ ‬aż do przyjścia na świat Jezusa Chrystusa.‭ ‬Znów powie autor natchniony:‭ „‬Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków,‭ ‬a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna‭” (‬Hbr‭ ‬1,11-2a‭)‬.

Wspomniany opis początek wiary w sercu ludzkim znajduje się w‭ ‬12.‭ ‬rozdziale Księgi Rodzaju.‭ ‬Wszystko zaczyna się w miejscowości zwanej Charan.‭ ‬Tutaj doszedł wraz ze swoja rodziną wędrowiec Terach.‭ ‬Czego szukał i dokąd zmierzał‭? ‬Tego dokładnie nie wiemy.‭ ‬Jedno jest pewne.‭ ‬Zatrzymał się i do końca życia pozostał we wspomnianej miejscowości.‭ ‬Inaczej potoczyło się życie jednego z jego synów:‭ ‬Abrama.‭ ‬Jego Bóg wezwał do dalszej wędrówki.‭ ‬Dokąd‭? ‬Tego ów człowiek nie wiedział.‭ ‬Usłyszał jedynie nakaz Boga:‭ ‬zostaw twą ziemię rodzinną,‭ ‬dom ojca‭! ‬Co to znaczy‭? ‬Możemy sparafrazować te słowa:‭ ‬świat materialny to za mało.‭ ‬To,‭ ‬czego nauczyli cię o życiu twoi przodkowi,‭ ‬wiedza jaką zdobyłeś sam,‭ ‬nie wystarczy.‭ ‬To wszystko nie zaspokoi twoich pragnień i ambicji.‭ ‬Co więc robić‭? ‬Idź do kraju,‭ ‬który ci wskażę‭ – ‬powiedział dalej Bóg.‭ ‬Cel bardzo niejasny.‭ ‬Co jednak kryje się za tym wezwaniem‭? ‬Propozycja:‭ ‬zdaj się na moje słowo.‭ ‬W nim szukaj odpowiedzi,‭ ‬wskazówki na dalsze życie.‭ ‬Sposobu postępowania.‭ ‬Jaką Abram dał odpowiedź‭? ‬Ojciec wiary nie wyrzekł ani jednego słowa.‭ ‬On poszedł dokładnie tak,‭ ‬jak nakazał mu Bóg.‭ ‬I to był początek.‭ ‬W wielu doświadczeniach,‭ ‬jakie przeżywał jego wiara dojrzewała.‭ ‬One również zostały zapisane na kartach Biblii.‭ ‬Droga do wiara zakiełkowała.‭ ‬Jej pełnia przyszła w chwili,‭ ‬gdy człowiek imieniem Józef,‭ ‬na polecenie Boga wziął ze sobą narodzonego z Maryi Jezusa i udał się do ziemi egipskiej.‭ ‬On również nie wypowiedział ani jednego słowa.‭ ‬Odpowiedział swym czynem‭ – ‬posłuszeństwem Bożemu wezwaniu.‭ 

Dziś,‭ ‬w rozpoczynającym się Roku Wiary,‭ ‬każdy z nas zaproszony jest do wsłuchania się w głos Boga.‭ ‬I nie chodzi o to,‭ ‬by gdzieś się przeprowadzać,‭ ‬ale by pozwolić słowu Boga kształtować nasze codzienne życie.‭ ‬Byśmy mogli rozpoznać miłującego nas Ojca i na zawsze znaleźć się w Jego ramionach.

ks. Krzysztof Kowalik