Formy pomocy w utrzymaniu i remontach naszej świątyni

Modlitwa

- aby w naszej parafii rosła coraz bardziej troska o wspólne dobro jakim jest nasza świątynia i nasza wspólnota parafialna

- o Błogosławieństwo Boże dla wszystkich ofiarodawców i tych którzy włączają się swoją pracą i zaangażowaniem w dzieła rozwijane przy naszej parafii

Ofiary materialne

- składane do puszki z napisem „Ofiary na utrzymanie świątyni”

- składane podczas zbiórek w I niedzielę miesiąca z przeznaczeniem na remonty Kościoła

- ofiary, które można składać w kancelarii parafialnej

Wpłaty na Konto parafialne

Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Polna 8.

54 1240 2946 1111 0010 0211 0573 – Z dopiskiem „Ofiara na cele kultu religijnego - Remonty”

Odpisy 1% w Rozliczeniach podatkowych

Na likwidację barier architektonicznych w naszym Kościele

Organizacja Pożytku Publicznego – Fundacja Księdza Orione Czyńmy dobro

Nr KRS – 0000282796

Dopisek – Kalisz Polna