Młodzież

Zrozumieć młodego człowieka.

Młodzi, jacy tak naprawdę są? Zdolni do poświęceń, wielkiego entuzjazmu czy wchodzący z wielkim oporem w jakieś trwałe zobowiązania? Okazujący wielką dobroć, czułość i troskliwość czy może bardziej chłód, dystans i rezerwę? Wylewni, skłonni do zwierzeń czy może bardziej zamknięci i ukrywający wewnątrz swoje przeżycia. Czy zawsze  w swoim postępowaniu buntownicy i kontestatorzy zupełnie niezdolni do łagodnego postępowania? A może tylko romantycy ciągle szukający wrażeń, myślący uczuciami? Czy skłonni do głębokich przemyśleń? Wielką sztuką, sprawdzianem dojrzałego człowieczeństwa i misją pokoleń bardziej narażonych na rutynę i schematy jest podjąć odmładzający dialog z tymi którzy wchodzą w dojrzałe życie. 

Fenomenem Jana Pawła II było to, że do końca swoich ziemskich dni zachowywał uwagę wobec ludzi młodych i jedno z ostatnich słów jakie wypowiedział skierował właśnie do ludzi młodych: „Szukałem Was, a wy przyszliście do mnie”. Był odbierany przez nich jako wielki przyjaciel rozumiejący ich problemy i do końca kochany i szanowany mimo swoich podeszłych lat i chorób utrudniających kontakt. Korzystając z pozostawionych przez Wielkiego Papieża, myśli i wypowiedzi, będziemy uczyć się tego cudownego dialogu. Papież pragnął uczynić młodzież stróżami poranka III tysiąclecia, mamy nadzieję, że wraz z ludźmi młodymi wypełnimy ten testament.

Wchodzimy w tę rubrykę bez schematów, przygotowując tylko pewne hasła. Szukając takich tematów, które będą interesowały młodzież, które będą dla nich ważne. Mamy nadzieję, że młodzi ludzie wspólnie zaczną tworzyć tę rubrykę i że stanie się ona ich i dla nich.

 

Jan Paweł  II o ludziach młodych

Pan wzywa Was do dokonywania wyboru między dwoma głosami rywalizującymi o wasze dusze. Decyzja ta jest istotą i wyzwaniem Światowego Dnia Młodzieży. Dlaczego przybyliście ze wszystkich stron świata? Po to, by powiedzieć: "Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" (J 6:68). Jezus - zażyły przyjaciel każdego młodego człowieka - ma słowa życia. Świat, który otrzymujecie w dziedzictwie, jest światem, który rozpaczliwie potrzebuje nowego sensu braterstwa oraz ludzkiej solidarności. Jest to świat, który potrzebuje uzdrowienia poprzez dotyk pięknem i bogactwem Bożej miłości. Ten świat potrzebuje świadków takiej miłości. Potrzebuje Was - abyście byli solą dla ziemi i światłością dla świata. 

(Homilia podczas mszy św. kończącej XVII ŚDM, Downsview, Jan Paweł II , Niedziela, 28 lipca 2002)

 

Propozycje tematów:

Młodzi o Janie Pawle II

Za jaką figurą ojca i matki tęsknią ludzie młodzi

Obawy ludzi młodych

Najcenniejsze wartości dla ludzi młodych

Autorytet w oczach ludzi młodych

Napięcie w życiu młodych

Przyjmowanie subkultury, a wierność sercu