Ogłoszenia 16.07.2017

1.    Papież Franciszek w Adhortacji o Głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie pisze: Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki”. W czasie wakacyjnym często czytajmy i rozważajmy Słowo Boże.

2.    Wspólnota Apostolatu Maryjnego organizuje pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę w dniu 29.07. Zapisy w kancelarii parafialnej.

3.    Trwają przygotowania do Pieszej Pielgrzymki kaliskiej na Jasną Górę. W tym roku myślą przewodnią są słowa WYRUSZ W DROGĘ Z MARYJĄ. Zapisy do grupy Biało-Żółtej w kancelarii parafialnej.

4.    Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia.

5.    W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali na wypoczynek, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    20 VII – bł. Czesław
•    22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu zmartwychwstałego Pana.