Ogłoszenia 04.02.2018

1. W ramach przeżywanego wstępnego roku realizacji Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii dzięki małej grupce POSŁAŃCÓW, którzy roznieśli już drugi LIST DO PARAFIAN do pewnej tylko części naszej parafii byliśmy zaproszeni, aby wziąć udział w Symbolicznym Geście w dniu 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego, aby wypisać na kartce osoby z którymi czujemy się blisko i podziękować za nie Panu Bogu, a podczas mszy św. w tym dniu byliśmy zaproszeni, aby odczuć bliskość wspólnoty w Chrystusie. Każdy z nas podjął jakąś decyzję, która otworzyła przestrzeń działania dla Ducha Świętego, który chce przemieniać nasze serca…To odczucie bliskości z drugim człowiekiem niech nam również towarzyszy podczas każdej mszy św. Miejmy w sercu intencje modlitwy o odnowę naszej parafii, czyli odnowę naszych serc i o nowych POSŁAŃCÓW.
2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Dziękujemy i zachęcamy do dalszego składania ofiar do puszek na cele remontowo-inwestycyjne w naszej parafii. Obecnie są kontynuowane prace nad dokończeniem ikon w dolnym kościele.
3. W tym tygodniu patronują nam –  jutro 5 lutego św. Agata; we wtorek św. Paweł Miki męczennicy, a w sobotę 10 lutego św. Scholastyka.
4. W miesiącu lutym nie będzie spotkania parafialnej grupy Oriońskiego Ruchu Świeckiego ze względu na trwającą wizytę duszpasterską.
5. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Zapraszamy na modlitwę uwielbienia Jezusa Eucharystycznego po mszy św. wieczornej na 19.00.
6. Również za tydzień tradycyjnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny na mszę św. o godz. 16.00 w salce Radia Maryja.
7. W przyszłą niedzielę 11 lutego w dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, będziemy obchodzić XXVI Światowy Dzień Chorego. Diecezjalne obchody odbędą się w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. O godz. 11.00 rozpocznie się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Edwarda Janiaka. Podczas Mszy św. będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych.
8. Kto w tym dniu nie może udać się do sanktuarium, zapraszamy chorych parafian do naszego kościoła na godz. 12.30. Również będzie udzielany sakrament chorych. Prosimy o pomoc w dotarciu chorych do kościoła.
9. W przyszłą niedzielę dzieci wyjadą na Ferie z Bogiem.
10. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami.
11. Dziękujemy za wszelkie wyrazy okazanej dobroci i życzliwości oraz ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać. Wszystkich polecamy naszej modlitwie szczególnie w czasie Eucharystii w każdy poniedziałek o godz. 18.00.
12. Dziękujemy za pomoc w rozbieraniu dekoracji Bożonarodzeniowej – wynoszenie choinek, żłóbka.
13. Trwa Wizyta Duszpasterska. Tradycyjna Kolęda w dni powszedni od godz. 16.00 a w sobotę od godz. 10.00. Bardzo dziękujemy
i nadal prosimy, aby w widoczny sposób okazać, że w danym mieszkaniu oczekuje się na duszpasterza. Dziękujemy za przygotowane stoły do kolędy – obrus, świece, woda świecona, kropidło, zeszyty do religii gdy są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Módlmy się w intencji wszystkich parafian, aby nasze spotkania w czasie wizyty duszpasterskiej owocowały wzrostem wiary, nadziei i miłości.
Program Wizyty Duszpasterskiej na najbliższy tydzień:
05.02 Poniedziałek od 16.00    ul. Widok 89 i 93 (5 ks.) ul. Widok 91 (2 ks.)
06.02 Wtorek od 16.00    Al. Wojska Polskiego 49 (2 ks.),  Al. Wojska Polskiego 51 (2 ks.), Al. Wojska Polskiego 53 (2 ks.),  Al. Wojska Polskiego 64(1 ks.);
07.02 Środa od 16.00    Al. Wojska Polskiego 72 i 98 (2 ks.), Al. Wojska Polskiego 47 (2 ks.)
Al. Wojska Polskiego 66 i 80 (2 ks.);
08.02. Czwartek od 6.00    Al. Wojska Polskiego 68 (2 ks.), Al. Wojska Polskiego 70 (2 ks.), Al. Wojska Polskiego 74 (1 ks.); Al. Wojska Polskiego 78 (1 ks.)
09.02 Piątek    ul. Ludowa 8 (1 ks.); ul. Graniczna 2a (1 k); ul. Graniczna 2 i 7 (1 ks.); ul. Graniczna 41 (1 ks.); Graniczna 43 (1 ks.); ul. Graniczna 45 (1 ks.)
10.02 Sobota od 10.00    ul. Mickiewicza: domki strona nieparzysta  i blok nr 1 (1 ks.), ul. Mickiewicza strona parzysta i blok nr 18 (1 ks.), Ludowa: 2, 4, 6, 10  (1 ks.), Al. Wojska Polskiego 82 i domki z Wojska Polskiego (2 ks.)
11.02 Poniedziałek od 16.00    ul. Polna – domki (1 ks.); ul. Polna 2a i 2b i ul. Młynarska 10-12 (1 ks.); ul. Polna 13 i 21 (1 ks.); ul. Młynarska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 (1 ks.)
14. Za naszych zmarłych parafian, których pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz w minionym tygodniu pomódlmy się: Zdrowaś Maryjo…  Wieczny odpoczynek…