Ogłoszenia 01.04.2018

1.    Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Święta Paschalne są czasem radości z powodu nowego życia, które stale w nas się odradza dzięki tajemnicy Jezusa Chrystusa w jego Kościele. To On – ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan – otwiera przed nami przedziwną perspektywę życia, które przechodzi przez doświadczenia krzyża i grobu, by rozbłysnąć światłem i mocą zmartwychwstania. Życzymy naszym parafianom, gościom najgłębszych i najbardziej osobistych spotkań ze Zmartwychwstałym Jezusem.
2.    Celebracja Wielkiej Nocy trwa przez całą oktawę, w tym czasie każdego dnia celebrujemy wydarzenia wielkanocne. Msze dziś o godz. 9.30; 11.00; 12.30 i 18.00. Jutro w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 7.00; 9.30; 11.00; 12.30 i 18.00. Nie ma mszy św. o godz. 16.00. Msza św. w intencji małżeństw przeżywających rocznice i jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa w poniedziałek wielkanocny o godz. 12.30.
3.    Oktawa Wielkanocy zakończy się w przyszłą niedzielę uroczystością Miłosierdzia Pańskiego, którą ustanowił papież Jan Paweł II.
4.    W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek w bazylice św. Józefa modlitwa w intencji rodzin i obrony życia poczętego. W I piątek, 6 kwietnia kapłani udadzą się do chorych.
5.    We wtorek 3 kwietnia imieniny obchodzi ks. Ryszard Szurek. Solenizanta polecamy naszej modlitwie na mszy św. o godz. 18.00.
6.    Msza św. z udziałem Koła Żywego Różańca wyjątkowo w tym miesiącu w drugą niedzielę kwietnia.
7.    W środę 4 kwietnia zapraszamy na wielkanocne spotkanie wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, które rozpocznie się Eucharystią o godz. 19.00 w dolnym kościele.
8.    W sobotę, 7 kwietnia zapraszamy pielgrzymów i dobrodziejów Oriońskiej Biało-żółtej  grupy pielgrzymkowej na wielkanocne spotkanie, które rozpoczniemy eucharystią o godz. 18.00 po której zapraszamy na agapę do świetlicy.
9.    Dziękujemy za wspólnotę modlitwy w czasie Triduum Paschalnego. Współbraciom za posługę słowa i sakramentu, za troskę o wystrój świątyni i domu zakonnego, służbie liturgicznej, scholii, osobom przygotowującym wystrój naszej świątyni, a także paniom pracującym na rzecz domu zakonnego i w kuchni za smaczne przygotowanie potraw świątecznych.
10.    Za wszelkie wyrazy życzliwości, złożone ofiary i okazane dobro składamy serdeczne Bóg zapłać. Wszystkich darczyńców naszej parafii obejmujemy modlitwą podczas mszy św. w każdy poniedziałek o godz. 18.00.
11.    Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i polecamy ich Bożej Opatrzności.
12.    W każdy drugi piątek miesiąca zapraszamy na mszę św. o 18.00 rodziny po śmierci swoich bliskich, których pożegnali w ostatnim miesiącu.
13.    Życzymy naszym Parafianom i Gościom najgłębszych i najbardziej osobistych spotkań ze Zmartwychwstałym Jezusem.
14.    Za naszych zmarłych parafian i bliskich, których pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz w minionym tygodniu: Jadwigę Mazurek-Żarnecką, Henryka Kolasińskiego i Mieczysława Baś. Pomódlmy się za nich: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek….
Na radosne przeżywanie Zmartwychwstania Chrystusa Pana przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Ogłoszenia 25.03.2018

1.    Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. W dzisiejszą Niedzielę Męki Pańskiej podczas mszy św. o godz. 11.00 dzieci (będą) przeżywały pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy i poświęcenie palm, zaś bracia z I wspólnoty neokatechumenalnej przed mszą św. o godz. 12.30 otrzymają (otrzymali) palmy jako znak gotowości na męczeństwo za wyznawaną wiarę w Jezusa Chrystusa i uroczyście odśpiewają (odśpiewali) Wyznanie Wiary podczas mszy św. o 12.30.
2.    W środę 28 marca Kaliska Noc Konfesjonałów – w naszym kościele spowiedź od godz. 19.00 – 24.00. W Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek w naszej parafii spowiedź od godz. 17.30.
3.    Przygotowujemy się do przeżywania Świętego Triduum Paschalnego. W liturgii przez słuchanie Słowa i sprawowanie znaków celebrujemy Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tych dniach nie ma porannych mszy św.
4.    WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa. Zapraszamy na Liturgię Godzin o godz. 7.00 i na Mszę Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg o godz. 18.00.
5.    WIELKI PIĄTEK – w tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii. Czujemy się zjednoczeni z Chrystusem uwięzionym w Ciemnicy, ciepiącym na Drodze Krzyżowej i umierającym na Krzyżu. Liturgia Godzin o godz. 7.00 przy Ciemnicy. O godz. 9.30 zapraszamy na ostatnią Drogę Krzyżową. O 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wieczorem zgromadzimy się na liturgii Męki Pańskiej o godz. 18.00. O godz. 21.00 odśpiewamy po raz ostatni Gorzkie Żale.
6.    WIELKA SOBOTA. W Wielką Sobotę czuwanie przy grobie Jezusa Chrystusa rozpoczniemy o godz. 7.00 Liturgią Godzin. Adoracja przy Grobie do godz. 18.00. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 9.00 do godz. 16.00. W tym czasie można będzie również skorzystać ze spowiedzi św. Na miejscu święcenia pokarmów będzie wystawiony kosz, do którego można będzie składać świąteczne dary dla ubogich.
7.    WIGILIA PASCHALNA. Jest to jedyna niepowtarzalna noc, gdyż właśnie tej nocy Chrystus przeszedł ze śmierci do życia – zmartwychwstał, i wyzwolił nas z niewoli grzechu i śmierci. Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 19.30 i zakończy się procesją rezurekcyjną w nocy. W czasie tej liturgii nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Prosimy o przyniesienie świec.
8.    NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA. Msze św. o godz. 9.30; 11.00; 12.30 i 18.00. Nie ma Mszy Świętej o godz. 16.00.
9.    Poniedziałek w oktawie Wielkanocy Msze Święte jak w niedzielę o godz. 7.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00. O godz. 12.30 Msza św. w intencji małżeństw, które obchodzą jubileusze. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej. Nie ma mszy św. o godz. 16.00.
10.    Prosimy o pomoc w dekoracji Grobu Pańskiego i Ciemnicy. Zapraszamy w poniedziałek, 26 marca po mszy świętej o godz. 18.00.
11.    Przy bocznych ołtarzach wystawione są kosze na wielkopostną jałmużnę w postaci artykułów, które zostaną przekazane dla ubogich w naszej parafii.
12.    Ofiary zbierane na tacę w czasie Gorzkich Żali są przeznaczone na zakup kwiatów do Bożego Grobu.
13.    Jutro w poniedziałek o godz. 19.00 w Sali świetlicy we ogrodzie spotkanie Rady Parafialnej i ekonomicznej
14.    Zachęcamy do czytania prasy katolickiej zwłaszcza dwutygodnik diecezjalny Opiekun oraz nasz tygodnik Skarbiec Matki Kościoła.
15.    Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i polecamy ich Bożej Opatrzności.
16.    Dzisiaj po mszy św. o 18.00 zapraszamy na koncert pasyjny zespołu Yugo Nostalgia, który też towarzyszy nam podczas mszy św.
17.    Za wszelkie wyrazy życzliwości, złożone ofiary i okazane dobro składamy serdeczne Bóg zapłać. Wszystkich darczyńców naszej parafii obejmujemy modlitwą podczas mszy św. w każdy poniedziałek o godz. 18.00.
18.    W każdy drugi piątek miesiąca zapraszamy na mszę św. o 18.00 rodziny po śmierci swoich bliskich, których pożegnali w ostatnim miesiącu.
19.    Za naszych zmarłych parafian i bliskich, których pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz w minionym tygodniu: Natalię Janicką, Marię Jędraszczyk, Marię Malczewską, Annę Filipiak, Tadeusza Olczaka, Edmunda Sołtysiaka i Tomasza Janickiego……. Pomódlmy się za nich: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek….

Ogłoszenia 18.03.2018

1.    Od dzisiejszej niedziela liturgia słowa będzie się koncentrowała na męce Chrystusowej. Stąd już dziś mogą być zwyczajowo zasłonięte obrazy i krzyże, które mają nam przypominać również o powściągliwości i umartwieniu wzroku w tym końcowym już okresie Wielkiego Postu.
2.    Dzisiaj po każdej mszy św. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro rozprowadza ozdoby wielkanocne: stroiki i kartki świąteczne. Zebrane fundusze będą przeznaczone na pomoc cierpiącym rodzinom w Syrii. Więcej informacji: www.czynmydobro.pl
3.    Jutro w poniedziałek, 19.03 obchodzimy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, patrona mężów, ojców, rodziny. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 7.00 i 18.00, a także do pielgrzymowania do Sanktuarium.
4.    Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne Nabożeństwa w Wielkim Poście – Piątek - Droga Krzyżowa o godz. 9.30 ogólna, zwłaszcza dla seniorów; 16.30 dla dzieci; 17.15 parafialna, o 19.15 dla młodzieży zwłaszcza przed bierzmowaniem i dłużej pracujących. Niedziela Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15.
5.    Bracia i siostry z I wspólnoty neokatechumenalnej w naszej parafii składają Wyznanie Wiary. Zapraszamy w przyszłą niedzielę na mszę św. o godz. 12.30.
6.    Od poniedziałku do środy swoje rekolekcje wielkopostne będą przeżywać dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej parafii. Spotkania rekolekcyjne o godz. 8.30 – klasy VI i VII; 10.00 – klasy IV i V oraz o 11.30 dzieci młodsze z klas I, II i III. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
7.    We wtorek o godz. 17.15 modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
8.    W soboty o godz. 10.00 zapraszamy ministrantów na zbiórkę. Zapraszamy również chętnych chłopców do pełnienia tej służby przy ołtarzu.
9.    Ofiary zbierane na tacę w czasie Gorzkich Żali są przeznaczone na zakup kwiatów do Bożego Grobu.
10.    Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i polecamy ich Bożej Opatrzności.
11.    Zachęcamy do czytania prasy katolickiej zwłaszcza dwutygodnik diecezjalny Opiekun nasz Skarbiec Matki Kościoła.
12.    Za wszelkie wyrazy życzliwości, złożone ofiary i okazane dobro składamy serdeczne Bóg zapłać. Wszystkich darczyńców naszej parafii obejmujemy modlitwą podczas mszy św. w każdy poniedziałek o godz. 18.00.
13.    Zachęcamy do składania darów na wielkopostną jałmużnę w postaci artykułów, które zostaną przekazane dla ubogich w naszej parafii.
14.    W każdy drugi piątek miesiąca zapraszamy na mszę św. o 18.00 rodziny po śmierci swoich bliskich, których pożegnali w ostatnim miesiącu.
15.    Za naszych zmarłych parafian i bliskich, których pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz w minionym tygodniu: Eleonora Popiołek, Wanda Krysińska, Janina Antoszczyk oraz Jan Nowak. Pomódlmy się za nich: Zdrowaś Maryjo…  Wieczny odpoczynek….

Ogłoszenia 11.03.2018

1.    Nasza parafia już ponad rok jest w programie Nowy Obraz Parafii czyli w Programie Odnowy i Ewangelizacji Parafii, który powoli, krok po kroku idzie do przodu głownie dzięki POSŁAŃCOM, którzy roznoszą List do Parafian. Zapraszamy wszystkich Posłańców i wszystkich nowych chętnych do roli Posłańca na spotkanie w poniedziałek 12.03.2018 r. o godzinie 17.15.00 w dolnym kościele, gdzie rozdamy Posłańcom LIST DO PARAFIAN nr 3, który Posłańcy po raz kolejny będą roznosić do naszych domów. DZIĘKUJEMY za pomoc i włączenie się do współpracy.
2.    Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne Nabożeństwa w Wielkim Poście – Piątek - Droga Krzyżowa o godz. 9.30 ogólna, zwłaszcza dla seniorów; 16.30 dla dzieci; 17.15 parafialna, o 19.15 dla młodzieży zwłaszcza przed bierzmowaniem i dłużej pracujących. Niedziela Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15.
3.    Bracia i siostry z I wspólnoty neokatechumenalnej w naszej parafii składają Wyznanie Wiary. Zapraszamy w każdą niedzielę na mszę św. o godz. 9.30 oraz w poniedziałki podczas Liturgii Nieszporów w dolnym kościele o godz. 18.45.
4.    Od poniedziałku do środy swoje rekolekcje wielkopostne będzie przeżywała młodzież szkół gimnazjalnych z terenu naszej parafii. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
5.    Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca zapraszamy do modlitwy uwielbienia Jezusa Eucharystycznego po mszy św. wieczornej o godz. 19.00.
6.    Również dzisiaj zapraszamy na mszę św. o 16.00 osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.
7.    We wtorek o godz. 17.15 modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
8.    W soboty o godz. 10.00 zapraszamy ministrantów na zbiórkę. Zapraszamy również chętnych chłopców do pełnienia tej służby przy ołtarzu.
9.    W niedzielę, 18 marca 2018 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro będzie rozprowadzać po każdej mszy św. ozdoby wielkanocne: stroiki i kartki świąteczne. Zebrane fundusze będą przeznaczone na pomoc rodzinie w Syrii. Więcej informacji: www.czynmydobro.pl
10.    Ofiary zbierane na tacę w czasie Gorzkich Żali są przeznaczone na zakup kwiatów do Bożego Grobu.
11.    Dzisiaj oriońska niedziela misyjna – przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na rzecz prac duszpasterskich prowadzonych przez ks. Czesława Jojko w Kobryniu na Białorusi.
12.    Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i polecamy ich Bożej Opatrzności.
13.    Zachęcamy do czytania prasy katolickiej zwłaszcza dwutygodnik diecezjalny Opiekun.
14.    Za wszelkie wyrazy życzliwości, ofiary i okazane dobro składamy serdeczne Bóg zapłać. Wszystkich darczyńców naszej parafii obejmujemy modlitwą podczas mszy św. w każdy poniedziałek o godz. 18.00.Za naszych zmarłych parafian i bliskich, których pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz w minionym tygodniu: Andrzej Starczewski, Wanda Cieślak, Barbara Bazalińska, Barbara Wosiak, Teresa Szklarek, Józefa Pierzchała, Jan Buchnajzer, Antonina Bednarek, Joanna Ścisła, Leokadia Dworczyk, Teresa Pietrzycka, Irena Henryka Ludwiczak, Jacek Kurzydłowski pomódlmy się: Zdrowaś Maryjo…  Wieczny odpoczynek….

Ogłoszenia 04.03.2018

1.    Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne Nabożeństwa w Wielkim Poście – Piątek - Droga Krzyżowa o godz. 9.30 ogólna, zwłaszcza dla seniorów; 16.30 dla dzieci; 17.15 parafialna, o 19.15 dla młodzieży i dłużej pracujących. Niedziela Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15.
2.    Bracia i siostry z I wspólnoty neokatechumenalnej w naszej parafii składają Wyznanie Wiary. Zapraszamy w każdą niedzielę na mszę św. o godz. 9.30 oraz w poniedziałki podczas Liturgii Nieszporów w dolnym kościele o godz. 18.45.
3.    Jutro w I poniedziałek miesiąca po mszy św. wieczornej o 19.00 spotkanie parafialnej grupy Oriońskiego Ruchu Świeckiego. Zapraszamy wszystkich chętnych do tej wspólnoty.
4.    Jutro o godz. 17.00 spotkanie katechetów.
5.    Od poniedziałku do środy swoje rekolekcje wielkopostne będzie przeżywała młodzież szkół średnich z terenu naszej parafii. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
6.    We wtorek o godz. 17.15 modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
7.    W soboty o godz. 10.00 zapraszamy ministrantów na zbiórkę. Zapraszamy również chętnych chłopców do pełnienia tej służby przy ołtarzu.
8.    Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17 zaprasza osoby zainteresowane zapisaniem dzieci do klasy 1, 4 lub 7 do zapisów w dniach do 9 marca  oraz do udziału na Drzwiach Otwartych w dniu 9 marca 2018r . w godzinach od 17:00 do 19:00.
9.    Ofiary zbierane na tacę w czasie Gorzkich Żali są przeznaczone na zakup kwiatów do Bożego Grobu.
10.    Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Przed kościołem można złożyć ofiarę do puszek na cele remontowo-inwestycyjne w naszej parafii. Wszystkich ofiarodawców polecamy szczególnej modlitwie w poniedziałek we Mszy Świętej o godz. 18.00
11.    Za tydzień oriońska niedziela misyjna – przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na rzecz prac duszpasterskich prowadzonych przez ks. Czesława Jojko w Kobryniu na Białorusi.
12.    Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i polecamy ich Bożej Opatrzności.
13.    W ubiegłą niedzielę zwaną Ad Gentes zostało zebranych 1383,8 zł do puszek, ofiar na rzecz misjonarzy pracujących z dala od ojczyzny.
14.     Podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej, czyli tradycyjnej kolędy odwiedziliśmy 4432 mieszkania co stanowi 58,7 % z całkowitej liczby 7544 mieszkań na terenie naszej parafii. Bardzo dziękujemy za serdeczne przyjęcia, wspólne modlitwy, dzielenie się spostrzeżeniami, które wyrażały troskę o dobre funkcjonowanie naszej wspólnoty parafialnej. Zebrane ofiary stanowią zabezpieczenie bieżących wydatków parafii oraz umożliwiają dalsze inwestycje i remonty w naszym kościele parafialnym.
15.    Wszystkich darczyńców naszej parafii obejmujemy modlitwą podczas mszy św. w każdy poniedziałek o godz. 18.00.
16.    Za naszych zmarłych parafian i bliskich, których pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz w minionym tygodniu: Janina Figiel, Marianna Czech, Helena Zimna i Stanisław Pinczewski, pomódlmy się: Zdrowaś Maryjo…  Wieczny odpoczynek…

Publish modules to the "offcanvs" position.