Ogłoszenia 18.02.2018

1.    Rekolekcjami parafialnymi rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu wdzięczni, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym i wspierani orędownictwem św. Józefa w tym Nadzwyczajny Roku. Idźmy odważnie za Słowem Bożym, które wzywa nas do uwierzenia i nawrócenia.
2.    Pomocą w przemianie naszego serca są nabożeństwa pasyjne, a więc odprawiana w piątek Droga Krzyżowa o godz. 9.30 ogólna dla wszystkich a zwłaszcza dla seniorów naszej parafii, 16.30 dla dzieci, 17.15 parafialna dla wszystkich i o 19.15 dla młodzieży i dłużej pracujących, a w niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.15.
3.    W ramach przeżywanego wstępnego roku realizacji Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii, 21 lutego 2018 przyjedzie ks. Stanisław Zając, który wprowadził nas w ten Program. Zapraszamy wszystkich Posłańców, którzy roznosili Listy do Parafian i wszystkich chętnych do włączenia się do roli Posłańca na spotkanie z ks. Stanisławem Zającem w środę, 21.02.2018 o godz. 17.00 w Świetlicy w ogrodzie. Miejmy w sercu intencje modlitwy o odnowę naszej parafii, czyli odnowę naszych serc i o nowych POSŁAŃCÓW.
4.    Bracia i siostry z I wspólnoty neokatechumenalnej w naszej parafii składają Wyznanie wiary. Zapraszamy w każdą niedzielę na mszy św. o godz. 9.30 oraz w poniedziałki i czwartki podczas Liturgii Nieszporów w dolnym kościele o godz. 18.45.
5.    W tym tygodniu w czwartek 22 lutego przypada święto katedry św. Piotra w Rzymie. Zachęcamy do modlitwy w intencji papieża Franciszka.
6.    W piątek 23 lutego papież Franciszek zaprasza do modlitwy i postu w intencji pokoju zwłaszcza w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym.
7.    Za tydzień w II niedzielę  W. Postu „Ad gentes” pamiętamy o misjonarzach i będzie można wesprzeć ofiarami do puszek dzieło ewangelizacji.
8.    Również w tym tygodniu przypada 3 środa miesiąca, dlatego zapraszamy na mszę św. o godz. 18.00 z modlitwą o uzdrowienie.
9.    Dzisiaj zapraszamy na XXIX Drogę Krzyżową ulicami Kalisza. Rozpoczęcie o godz. 14.00 przed Sanktuarium Jezusa Miłosiernego u ks. Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2.
10.    Ks. Sławomir Kostrzewa proboszcz parafii Świętej Rodziny na Rogatce zaprasza na przygotowanie do małżeństwa, które rozpocznie się w środę 7 marca mszą świętą o godz. 18.00. Spotkania będą odbywać się w środy i czwartki przez 3 tygodnie 8,14,15,21,22 marca – od 19.00 do 20.30 w Domu Parafialnym przy ul. Harcerskiej 1A oraz w sobotę 24 marca od godz. 9.00 do 17.00. Zapisy w kancelarii i zakrystii w Parafii Św. Rodziny.
11.    Obecnie są kontynuowane prace nad dokończeniem ikon w dolnym kościele.
12.    W miesiącu lutym nie będzie spotkania parafialnej grupy Oriońskiego Ruchu Świeckiego ze względu na trwającą wizytę duszpasterską.
13.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami.
14.    Dziękujemy za wszelkie wyrazy okazanej dobroci i życzliwości oraz ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać. Wszystkich polecamy naszej modlitwie szczególnie w czasie Eucharystii w każdy poniedziałek o godz. 18.00.
15.    W tym tygodniu zakończymy Wizytę Duszpasterską. Dziękujemy za okazane wszelkie dobro i życzliwość.  Jutro od godz. 16.00 odwiedzimy ul. Staszica 1, 2, 4, 6 (1 ks.); Staszica – numery parzyste i nieparzyste i ul. Harcerska 10 i 12 (1 ks.). W zakrystii można zapisywać się na dodatkową kolędę, gdy ktoś nie miał możliwości przeżycia wizyty duszpasterskiej w dniu kolędy. We wtorek, 20 lutego - godz. 16.00 na zaproszenia.
16.    W niedzielę w górnym kościele a w dni powszednie w dolnym można składać dary z okazji Świąt Wielkiej Nocy dla uboższych naszych braci i sióstr w parafii.
17.    Za naszych zmarłych parafian, których pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz w minionym tygodniu pomódlmy się: Zdrowaś Maryjo…  Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia 11.02.2018

1.    W ramach przeżywanego wstępnego roku realizacji Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii, 21 lutego 2018 przyjedzie ks. Stanisław Zając, który wprowadził nas w ten Program. Zapraszamy wszystkich Posłańców, którzy roznosili Listy do Parafian
i wszystkich chętnych do włączenia się do roli Posłańca na spotkanie z ks. Stanisławem Zającem w środę, 21.02.2018 o godz. 17.00 w Świetlicy w ogrodzie. Miejmy w sercu intencje modlitwy o odnowę naszej parafii, czyli odnowę naszych serc i o nowych POSŁAŃCÓW.
2.    Dzisiaj 11 lutego przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i obchodzimy XXVI Światowy Dzień Chorego. Diecezjalne obchody odbędą się w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. O godz. 11.00 rozpocznie się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Edwarda Janiaka. Podczas Mszy św. będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych. Chorzy z naszej parafii, którzy nie mogą udać się do Sanktuarium, zapraszamy na mszę św. o godz. 12.30, podczas której również będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych. Prosimy o pomoc w dotarciu chorych do kościoła.
3.    Dzisiaj, jak w każdą drugą niedzielę miesiąca zapraszamy na modlitwę uwielbienia Jezusa Eucharystycznego po mszy św. wieczornej na 19.00.
4.    Również dzisiaj tradycyjnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny na mszę św. o godz. 16.00 w salce Radia Maryja
5.    Dzisiaj po mszy św. o godz. 11.00 dzieci wyjadą (wyjechały) z ks. Damianem na Ferie z Bogiem. Polecamy ich Bożej Opatrzności
6.    We wtorek 13.02 nabożeństwo fatimskie, które napełnia nas wdzięcznością za setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku. Zapraszamy na różaniec o godz. 17.15 różaniec i Mszę Świętą o 18.00.
7.    W przyszłą niedzielę 18 lutego zapraszamy na mszę św. o godz. 12.30 w int. śp. Ks. Tadeusza Kwiatka FDP z okazji I rocznicy śmierci, która była 6 lutego. Mamy wdzięczną pamięć za życie i posługę ks. Tadeusza w naszej wspólnocie parafialnej.
8.    W Środę Popielcową 14 lutego w naszej parafii rozpoczniemy czas Wielkiego Postu i rekolekcje, które poprowadzi nasz współbrat z zakonu ks. Łukasz Mikołajczyk FDP, dyrektor Centrum Ks. Orione w Brańszczyku, gdzie jest dyrektorem Domu Emeryta i duszpasterzem Drabiny Jakubowej. Msze św. w Środę Popielcową o godz. 7.00, 9.30, 11.00, 16.00, 18.00 i 20.00. Zapraszamy do udziału w rekolekcjach od czwartku do soboty o godz. 7.00, 9.30, 11.00, 16.00, 18.00 i 20.00 zwłaszcza dłużej pracujących. W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 17.15.
9.    W Środę Popielcową obowiązuje nas post ścisły, a więc jakościowy i ilościowy. Jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (osoby, które ukończyły 14 rok życia), i ilościowy, czyli dwa posiłki skromne i jeden do syta (osoby między 18 a 60 rokiem życia). Post ścisły obowiązuje również w Wielki Piątek, a w piątki przez cały rok obowiązuje post jakościowy. W Wielkim Poście obowiązuje również zakaz organizowania zabaw i uczestniczenia w nich.
10.    W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu 18 lutego zapraszamy na XXIX Drogę Krzyżową ulicami Kalisza. Rozpoczęcie o godz. 14.00 przed Sanktuarium Jezusa Miłosiernego u ks. Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2.
11.    Ks. Sławomir Kostrzewa proboszcz parafii Świętej Rodziny na Rogatce zaprasza na przygotowanie do małżeństwa, które rozpocznie się w środę 7 marca mszą świętą o godz. 18.00. Spotkania będą odbywać się w środy i czwartki przez 3 tygodnie 8,14,15,21,22 marca – od 19.00 do 20.30 w Domu Parafialnym przy ul. Harcerskiej 1A oraz w sobotę 24 marca od godz. 9.00 do 17.00. Zapisy w kancelarii i zakrystii w Parafii Św. Rodziny.
12.    Obecnie są kontynuowane prace nad dokończeniem ikon w dolnym kościele.
13.    W miesiącu lutym nie będzie spotkania parafialnej grupy Oriońskiego Ruchu Świeckiego ze względu na trwającą wizytę duszpasterską.
14.    . Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami.
15.    Dziękujemy za wszelkie wyrazy okazanej dobroci i życzliwości oraz ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać. Wszystkich polecamy naszej modlitwie szczególnie w czasie Eucharystii w każdy poniedziałek o godz. 18.00.
16.    Trwa Wizyta Duszpasterska. Tradycyjna Kolęda w dni powszedni od godz. 16.00 a w sobotę od godz. 10.00. Bardzo dziękujemy
i nadal prosimy, aby w widoczny sposób okazać, że w danym mieszkaniu oczekuje się na duszpasterza. Dziękujemy za przygotowane stoły do kolędy – obrus, świece, woda świecona, kropidło, zeszyty do religii gdy są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Módlmy się w intencji wszystkich parafian, aby nasze spotkania w czasie wizyty duszpasterskiej owocowały wzrostem wiary, nadziei i miłości.
Program Wizyty Duszpasterskiej na najbliższy tydzień:
12.02 Poniedziałek od 16.00      ul. Polna – domki (1 ks.); ul. Polna 2a i 2b i ul. Młynarska 10-12 (1 ks.);
  ul. Polna 13 i 21, 15 (1 ks.); ul. Młynarska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 (1 ks.)
13.02 Wtorek od 16.00    ul. Młynarska 8 i 18 (1 ks.);  Młynarska 14 i 22 (1 ks.); Młynarska 16, 24, 26 (2 ks.)
14.02 Środa od 16.00    ul. Młynarska 28 (1 ks.),  Młynarska – domki numery nieparzyste (1 ks.);
        ul. Górna – numery parzyste (1 ks.)
15.02. Czwartek od 16.00    ul. Boczna, ul. Górna – numery nieparzyste; ul. Strzelecka: 1, 3a, 3-5-7; 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c; 8 (1 ks.); ul. Graniczna – domki numery parzyste i nieparzyste (1 ks.); Staszica 20b, 28, 28a (1 ks.)
16.02 Piątek od 16.00     ul. Staszica 8 (1 ks.); ul. Wąska numery nieparzyste (1 ks.); ul. Staszica 21, 25, 25a, 31, 33, 35 (1 ks.)
17.02 Sobota od 10.00    ul. Widok – domki numery parzyste i nieparzyste (3 ks.)
19.02 Poniedziałek od 16.00    ul. Staszica 1, 2, 4, 6 (1 ks.); Staszica – numery parzyste i nieparzyste i ul. Harcerska 10 i 12 (1 ks.)
20 wtorek od. 16.00
Na zaproszenie     
17.    Za naszych zmarłych parafian, których pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz w minionym tygodniu pomódlmy się: Zdrowaś Maryjo…  Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia 04.02.2018

1. W ramach przeżywanego wstępnego roku realizacji Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii dzięki małej grupce POSŁAŃCÓW, którzy roznieśli już drugi LIST DO PARAFIAN do pewnej tylko części naszej parafii byliśmy zaproszeni, aby wziąć udział w Symbolicznym Geście w dniu 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego, aby wypisać na kartce osoby z którymi czujemy się blisko i podziękować za nie Panu Bogu, a podczas mszy św. w tym dniu byliśmy zaproszeni, aby odczuć bliskość wspólnoty w Chrystusie. Każdy z nas podjął jakąś decyzję, która otworzyła przestrzeń działania dla Ducha Świętego, który chce przemieniać nasze serca…To odczucie bliskości z drugim człowiekiem niech nam również towarzyszy podczas każdej mszy św. Miejmy w sercu intencje modlitwy o odnowę naszej parafii, czyli odnowę naszych serc i o nowych POSŁAŃCÓW.
2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Dziękujemy i zachęcamy do dalszego składania ofiar do puszek na cele remontowo-inwestycyjne w naszej parafii. Obecnie są kontynuowane prace nad dokończeniem ikon w dolnym kościele.
3. W tym tygodniu patronują nam –  jutro 5 lutego św. Agata; we wtorek św. Paweł Miki męczennicy, a w sobotę 10 lutego św. Scholastyka.
4. W miesiącu lutym nie będzie spotkania parafialnej grupy Oriońskiego Ruchu Świeckiego ze względu na trwającą wizytę duszpasterską.
5. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Zapraszamy na modlitwę uwielbienia Jezusa Eucharystycznego po mszy św. wieczornej na 19.00.
6. Również za tydzień tradycyjnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny na mszę św. o godz. 16.00 w salce Radia Maryja.
7. W przyszłą niedzielę 11 lutego w dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, będziemy obchodzić XXVI Światowy Dzień Chorego. Diecezjalne obchody odbędą się w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. O godz. 11.00 rozpocznie się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Edwarda Janiaka. Podczas Mszy św. będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych.
8. Kto w tym dniu nie może udać się do sanktuarium, zapraszamy chorych parafian do naszego kościoła na godz. 12.30. Również będzie udzielany sakrament chorych. Prosimy o pomoc w dotarciu chorych do kościoła.
9. W przyszłą niedzielę dzieci wyjadą na Ferie z Bogiem.
10. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami.
11. Dziękujemy za wszelkie wyrazy okazanej dobroci i życzliwości oraz ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać. Wszystkich polecamy naszej modlitwie szczególnie w czasie Eucharystii w każdy poniedziałek o godz. 18.00.
12. Dziękujemy za pomoc w rozbieraniu dekoracji Bożonarodzeniowej – wynoszenie choinek, żłóbka.
13. Trwa Wizyta Duszpasterska. Tradycyjna Kolęda w dni powszedni od godz. 16.00 a w sobotę od godz. 10.00. Bardzo dziękujemy
i nadal prosimy, aby w widoczny sposób okazać, że w danym mieszkaniu oczekuje się na duszpasterza. Dziękujemy za przygotowane stoły do kolędy – obrus, świece, woda świecona, kropidło, zeszyty do religii gdy są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Módlmy się w intencji wszystkich parafian, aby nasze spotkania w czasie wizyty duszpasterskiej owocowały wzrostem wiary, nadziei i miłości.
Program Wizyty Duszpasterskiej na najbliższy tydzień:
05.02 Poniedziałek od 16.00    ul. Widok 89 i 93 (5 ks.) ul. Widok 91 (2 ks.)
06.02 Wtorek od 16.00    Al. Wojska Polskiego 49 (2 ks.),  Al. Wojska Polskiego 51 (2 ks.), Al. Wojska Polskiego 53 (2 ks.),  Al. Wojska Polskiego 64(1 ks.);
07.02 Środa od 16.00    Al. Wojska Polskiego 72 i 98 (2 ks.), Al. Wojska Polskiego 47 (2 ks.)
Al. Wojska Polskiego 66 i 80 (2 ks.);
08.02. Czwartek od 6.00    Al. Wojska Polskiego 68 (2 ks.), Al. Wojska Polskiego 70 (2 ks.), Al. Wojska Polskiego 74 (1 ks.); Al. Wojska Polskiego 78 (1 ks.)
09.02 Piątek    ul. Ludowa 8 (1 ks.); ul. Graniczna 2a (1 k); ul. Graniczna 2 i 7 (1 ks.); ul. Graniczna 41 (1 ks.); Graniczna 43 (1 ks.); ul. Graniczna 45 (1 ks.)
10.02 Sobota od 10.00    ul. Mickiewicza: domki strona nieparzysta  i blok nr 1 (1 ks.), ul. Mickiewicza strona parzysta i blok nr 18 (1 ks.), Ludowa: 2, 4, 6, 10  (1 ks.), Al. Wojska Polskiego 82 i domki z Wojska Polskiego (2 ks.)
11.02 Poniedziałek od 16.00    ul. Polna – domki (1 ks.); ul. Polna 2a i 2b i ul. Młynarska 10-12 (1 ks.); ul. Polna 13 i 21 (1 ks.); ul. Młynarska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 (1 ks.)
14. Za naszych zmarłych parafian, których pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz w minionym tygodniu pomódlmy się: Zdrowaś Maryjo…  Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia 28.01.2018

1.    W naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy wstępny rok realizacji Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. Główną rolę
w tym Bożym Dziele ogrywają POSŁAŃCY. Dziękujemy małej grupce POSŁAŃCÓW, którzy roznieśli już drugi LIST DO PARAFIAN, aby w drugim wydarzeniu parafialnym w dniu 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego – tradycyjnie Matki Bożej Gromnicznej wzięło udział jak najwięcej mieszkańców naszej parafii. W tym dniu wszyscy jesteśmy zaproszeni do Symbolicznego Gestu, aby wypisać na kartce osoby z którymi czujemy się blisko i podziękować za nie Panu Bogu, a podczas mszy św. w tym dniu usiądźmy blisko siebie, aby odczuć bliskość wspólnoty w Chrystusie. Poczujmy i okażmy bliskość, a nie wrogość czy rywalizację. Aby to Boże Dzieło Odnowy Parafii rozwijało się zachęcamy do modlitwy w intencji Parafii i o nowych POSŁAŃCÓW.
2.    Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmujemy osoby podejmujące służbę Panu Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. W tym dniu możemy wesprzeć zakony klauzurowe ofiarą składaną na tacę.
3.    Tego dnia na liturgię przyniesiemy świece. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi
i cierpienia, przypominały nam o Jezusie Zbawicielu – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. Msze Święte o godz. 7.00; 9.30; 11.00; 17.00 i 18.00. W tym dniu Kolędy nie będzie.
4.    W tym tygodniu zakończył się 110 Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jest też tradycją, że ekumeniczne modlitwy chrześcijan o jedność trwają przez cały styczeń, a nawet przez cały rok. Biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun zaprasza na Nabożeństwo ekumeniczne z udzielałem przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich, które odbędzie się
w kościele garnizonowym w Kaliszu w środę, 31 stycznia br. o godz. 16.00.
5.    Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Dziękujemy i zachęcamy do dalszego składania ofiar do puszek na cele remontowo-inwestycyjne w naszej parafii.
6.    W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy piątek, 2 lutego spowiedź na każdej Mszy świętej oraz szczególnie dla dzieci o 16.30 i następnie Msza św. o godz. 17.00. nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz. 18.00. Do chorych w domach udadzą się księża Grzegorz, Andrzej i Damian od godz. 8.00. Ze względu na święto Ofiarowania Pańskiego Ks. Antoni odwiedzi chorych w domach z posługą sakramentalną w przyszły piątek 9 lutego.
7.    W pierwszy czwartek miesiąca modlitwa w sanktuarium św. Józefa w intencji rodzin i obrony życia poczętego.
8.    W pierwszą sobotę, 3 lutego o godz. 16.00 Msza święta ku czci Niepokalanego Serca NMP.
9.    W tym tygodniu patronują nam w środę 31.01 św. Jan Bosko, a w sobotę 3 lutego św. Błażej. W tym dniu po Mszy św. o 7.00 będzie udzielone błogosławieństwo św. Błażeja z modlitwą o zdrowie gardła.
10.    W miesiącu lutym nie będzie spotkania parafialnej grupy Oriońskiego Ruchu Świeckiego ze względu na trwającą wizytę duszpasterską.
11.    W sobotę, 3 lutego spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników Ferii z Bogiem w świetlicy o godz. 17.00.
12.    Komenda Miejska Policji w Kaliszu razem z lokalnymi spółdzielniami mieszkaniowymi zapraszają na spotkanie pod hasłem SENIORZE – nie daj się oszukać!, które odbędzie się w środę 31 stycznia o godz. 15.00 w Klubie Osiedlowym KSM –
ul. Serbinowska 25 w Kaliszu. Informacje na plakacie w gablocie przed kościołem i w wejściu do kościoła.
13.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami. W Opiekunie jest interesujący artykuł o roli rodziców chrzestnych.
14.    Dziękujemy za wszelkie wyrazy okazanej dobroci i życzliwości oraz ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać. Wszystkich polecamy naszej modlitwie szczególnie w czasie Eucharystii w każdy poniedziałek o godz. 18.00.
15.    Trwa Wizyta Duszpasterska. Tradycyjna Kolęda w dni powszedni od godz. 16.00 a w sobotę od godz. 10.00. Bardzo dziękujemy
i nadal prosimy, aby w widoczny sposób okazać, że w danym mieszkaniu oczekuje się na duszpasterza. Dziękujemy za przygotowane stoły do kolędy – obrus, świece, woda świecona, kropidło, zeszyty do religii gdy są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Módlmy się w intencji wszystkich parafian, aby nasze spotkania w czasie wizyty duszpasterskiej owocowały wzrostem wiary, nadziei i miłości.
16.    Prosimy o pomoc w rozbieraniu dekoracji Bożonarodzeniowej – wynoszenie choinek, żłóbka. Prace będą 03.02 w sobotę od godz. 9.30.

17.    Za naszych zmarłych parafian, których pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz w minionym tygodniu pomódlmy się: Zdrowaś Maryjo…  Wieczny odpoczynek…


Program Wizyty Duszpasterskiej na najbliższy tydzień:
29.01 Poniedziałek od 16.00    ul. Serbinowska 2 (2 ks.), Serbinowska 12 (1 ks.), Serbinowska 12A (1 ks.);
30.01 Wtorek od 16.00          ul. Serbinowska 14 (1 ks.), Serbinowska 14A (1 ks.), Serbinowska 16 ( 1 ks.), Serbinowska 16A (1 ks.);
31.01 Środa od 16.00            ul. Serbinowska 17 (2 ks.), Serbinowska 18 (1 ks.) i ul. Robotnicza 19 (1 ks.);
01.02. Czwartek od 6.00        ul. Robotnicza 14-18 (1 ks.), Robotnicza 20-26 i Robotnicza 28 (1 ks.), Robotnicza 32-40 ( 2 ks.);
03.02 Piątek    DZIEŃ BEZ KOLĘDY
03.02 Sobota od 10.00          ul. Robotnicza 1, 1A, i 3 + domki Robotnicza 2 (1 ks.), Robotnicza 4-6 i Robotnicza 10-12 (1 ks.), Robotnicza 11-15 (1 ks.), ul. Widok 1, 3, 7-9, 15, 17, 19 (1 ks.);
05.02 Poniedziałek od 16.00    ul. Widok 89 i 93 (5 ks.)

Ogłoszenia 21.01.2018

  1. Trwamy w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zachęcamy do trwania w modlitwie o jedność w Ciele Chrystusa, którym jest Jego Kościół. Pamiętajmy jednak, że ta jedność będzie dziełem Ducha Świętego najpierw w sercu każdego z nas – trwaniu w jedności z Bogiem przez Słowo Boże i sakramenty oraz z braćmi i siostrami w życiu codziennym.
  2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy we wtorek św. Franciszka Salezego; w środę święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła; w czwartek św. Tymoteusza i Tytusa; w piątek bł. Jerzego Matulewicza, w sobotę. Św. Tomasza z Akwinu.
  3. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i polecamy ich Bożej Opatrzności.
  4. Dzisiaj w niedzielę, 21 stycznia przypada Dzień Babci, a jutro w poniedziałek, 22 stycznia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o wdzięczności.
  5. Zapraszamy do codziennej adoracji Jezusa Eucharystycznego w kaplicy w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godz. Od 7.45 do 17.45. Razem ze wspólnotą zakonną orionistów zapraszamy w środę o godz. 13.00.
  6. Razem z dziećmi ze świetlicy składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone do puszek na tegoroczne Ferie z Bogiem.
  7. Dziękujemy za wszelkie wyrazy okazanej dobroci i życzliwości oraz ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej. Składamy serdeczne Bóg zapłać. Wszystkich polecamy naszej modlitwie szczególnie w czasie Eucharystii w każdy poniedziałek o godz. 18.00.
  8. W naszej parafii trwa Wizyta Duszpasterska. Tradycyjna Kolęda w dni powszedni od godz. 16.00 a w sobotę od godz. 10.00. nadal bardzo prosimy, aby w widoczny sposób okazać, że w danym mieszkaniu oczekuje się na duszpasterza. Dziękujemy za przygotowane stoły do kolędy – obrus, świece, woda świecona, kropidło, zeszyty do religii gdy są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Módlmy się w intencji wszystkich parafian, aby nasze spotkania w czasie wizyty duszpasterskiej owocowały wzrostem wiary, nadziei i miłości.

Program Wizyty Duszpasterskiej na najbliższy tydzień

22.01 Poniedziałek od godz. 16.00       ul. Podmiejska 15 i Bogumiła i Barbary 14

23.01 Wtorek od godz.16.00                 ul. Podmiejska 17 (2 księży); Podmiejska 19  (2 księży)
                                                             ul. Bogumiła i Barbary 16  (1 ksiądz)

24.01 Środa od godz. 16.00                   ul. Bogumiła i Barbary 18 (1 ksiądz)
                                                              ul. Serbinowska 7 (2 księży); Serbinowska 15 (2 księży)

25.01 Czwartek od godz. 16.00              ul. Bogumiła i Barbary 19; 21; 23 (2 księży)
                                                              ul. Bogumiła i Barbary 11, 15; 17 (2 księży)
                                                              ul. Serbinowska 1 (1 ksiądz)

26.01. PIĄTEK od godz. 16.00               ul. Serbinowska 3 (1 ksiądz); Serbinowska 23 (2 księży);
                                                              ul. Serbinowska 19
(2 księży)

27.01 Sobota od godz. 10.00                 ul. Serbinowska 4 (1 ksiądz); Serbinowska 6 (1 ksiądz);
                                                               ul. Serbinowska 9 (2 księży)

29.01 Poniedziałek od godz. 16.00         ul. Serbinowska 12 a (1 ksiądz); ul. Serbinowska 12 (1 ksiądz);
                                                                ul. Serbinowska 2 (2 księży)

  1. Za naszych zmarłych parafian, których pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz w minionym tygodniu pomódlmy się: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Publish modules to the "offcanvs" position.