Przygotowanie do Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania w parafii Opatrzności Bożej - 2 czerwca 2019 godz. 16.00. Szafarzem Sakramentu będzie ks. Biskup Stanisław Napierała

 EGZAMIN DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ODBĘDZIE SIĘ 25 MAJA

GRUPA ks. Dimitra -GODZ. 10.00
GRUPA p. Katarzyny - GODZ.10.30
GRUPA kl. Michała - GODZ. 11.00
GRUPA p. Jacka - GODZ. 11.30
GRUPA ks. Andrzeja - godz. 12.00

PRÓBY PRZED BIERZMOWANIEM

I PRÓBA - 28.05.2019 - GODZ. 19.00

EGZAMIN POPRAWKOWY - 29.05, GODZ. 19.00

II PRÓBA - 30.05.2019 - GODZ. 19.00

III PRÓBA - 1.06. 2019 GODZ. 11.00

SPOWIEDŹ PRZED BIERZMOWANIEM 01.06.2019 GODZ. 17.00 W DOLNYM KOŚCIELE

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2018:


I PRÓBY PRZED BIERZMOWANIEM:

1.    Próba - 04.06 (poniedziałek), godz., 19.00

Spowiedź kandydatów do bierzmowania
07.06.2018 (czwartek), od godziny 16.30
w Górnym Kościele
(w najbliższą niedzielę - 03.06, po Mszy św., o godz. 16.00, kandydaci odbiorą, w zakrystii karteczki do spowiedzi).

2.    Próba - 07.06. (czwartek), godz., 19.00

3.    Próba - 09.06. (sobota), godz. 9.30

Na każdej próbie obecność kandydatów jest obowiązkowa!!!
 
II Przebieg próby:

1.    Ustawienie w ławkach - (każda próba jest obowiązkowa, szczególnie pierwsza, bo musimy ustawić alfabetycznie kandydatów w ławkach!!!).
2.    Liturgia i przećwiczenie głównych części Mszy świętej (musimy nauczyć się odpowiadać głośno, wyraźnie
i równo).
3.    Rozpiska funkcji podczas Bierzmowania
(kto poprosi Księdza Bpa o sakrament bierzmowania, kto czyta, kto weźmie udział w procesji z darami, kto będzie szedł z podziękowaniem Bpowi, Proboszczowi
i katechetom).
4.    Tańce Lednickie - po Mszy św., odbędzie się dziękczynienie za dar Ducha Świętego - wszyscy zatańczą 3 pieśni lednickie, dlatego musimy je wcześniej przećwiczyć).

5.    Przypominam o stosownym ubiorze na uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania - Panowie - garnitur lub biała koszula lub przyzwoity ubiór, Panie  - ubrane odświętnie - sukienka zakrywająca kolana, Świadkowie  - przyzwoity ubiór.

NA UROCZYSTOŚĆ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA NIE PRZYCHODZIMY
W KRÓTKICH SPODNIACH!!! DOTYCZY TO KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA JAK RÓWNIEŻ ŚWIADKÓW!!!
Wydaje się sprawą oczywistą, ale godną przypomnienia, że podczas prób
i uroczystości Sakramentu Bierzmowania nie żujemy gumy!!!

6.    Na pierwszą próbę należy dostarczyć (jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił), Akt Chrztu św., i opłatę organizacyjną w wysokości 30 zł (jest to suma przeznaczona na kwiaty - wystrój Ołtarza, dar ołtarza, pamiątkę sakramentu bierzmowania, krzyże i kwiaty dla ks. Bpa)

Od tej niedzieli w ramach duszpasterstwa młodzieży w naszej parafii zapraszamy na mszę św. o godz. 16.00.

 

Jest to również msza św. dla młodzieży, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.

 

                   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ
                                                                                  ROK 1
1.    Regularna msza św. W każdą niedzielę o godz. 16.00 – co jakiś czas będziemy sprawdzać obecność – sposób sprawdzania jest tajemnicą, dlatego należy przychodzić punktualnie i pozostawać do końca mszy św.
2.    Uczestniczymy w mszach św., i następujących nabożeństwach:
- w okresie adwentu mile widziana obecność na roratach;
-    w październiku gromadzimy się na różańcu o 17.15;
-    w czasie wielkiego postu uczestniczymy w drodze krzyżowej dla   
dorosłych;
-    w maju widzimy się na nabożeństwie majowym;
3.    Odbędzie się kilka spotkań formacyjnych – terminy zostaną podane
4.    Zachęcamy do wolontariatu parafialnego, szczegóły u ks. Andrzeja
5.    Warunkiem zaliczenia l roku formacyjnego, oprócz obecności na spotkaniach będzie potrzebne potwierdzenie katechety ze szkoły o uczęszczaniu na lekcje religii, potwierdzenie na kartce wraz z oceną za pierwszy semestr – należy dostarczyć ks. Andrzejowi do końca maja 2018 roku.
6.    W przypadku nie uczęszczania na lekcje religii nie może się odbyć formacja parafialna do bierzmowania.
7.    Bierzemy również pod uwagę zachowanie kandydata na lekcji religii jak również postawę wobec rówieśników
8.    Planujemy 2 spotkania z rodzicami – grudzień i marzec – informacje dotyczące sakramentu bierzmowania
9.    Wszelkie nieobecności lub wyjazdy należy zgłaszać katechecie uczącemu w szkole, bądź księdzu Andrzejowi.
10.    Jeśli ktoś z kandydatów do sakramentu bierzmowania pochodzi z innej parafii zobowiązany jest, aby dostarczyć zgodę na przygotowanie i bierzmowanie w naszej parafii (Opatrzności Bożej), jeśli kandydat był chrzczony w innej parafii powinien również dostarczyć przed bierzmowaniem akt chrztu świętego, nie starszy niż 6 miesięcy przed bierzmowaniem!
11.    W razie jakiejkolwiek niepewności należy pytać!!!
12.    Wszystkie te punkty mogę przesłać na fb, tym którzy o to poproszą!!!
13.    Prosimy wpisać się na listę obecności!

 

 

 

 

       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ
                                                     ROK 2
1.    Regularna msza św. W każdą niedzielę o godz. 16.00 – co jakiś czas będziemy sprawdzać obecność – sposób sprawdzania jest tajemnicą, dlatego należy przychodzić punktualnie l pozostawać do końca mszy św.
2.    Uczestniczymy w mszach św., l następujących nabożeństwach:
-    w okresie adwentu mile widziana obecność na roratach;
-    w październiku gromadzimy się na różańcu o 17.15;
-    w czasie wielkiego postu uczestniczymy w drodze krzyżowej dla dorosłych;
-    w maju widzimy się na nabożeństwie majowym.
3.    Spotkania w grupach rozpoczną się od listopada (10 -12 spotkań).
4.    Każda kandydat trzeciego roku przygotowania będzie przydzielony do grupy, którą poprowadzi ksiądz albo katecheta (grupa mak 15 - 20 osób).
5.    Informacja o przydziale do grupy będzie podana po mszy św., o godz. 16.00,
w pierwszą niedzielę listopada (czyli 5 listopada).
6.    Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniu w grupie dyskwalifikują kandydata (rozmowa).
7.    Wolontariat parafialny/ bądź zaangażowanie w liturgię podczas bierzmowania
zwalnia z egzaminu.
8.    Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest potwierdzenie katechety ze szkoły o uczęszczaniu na lekcje religii, potwierdzenie na kartce wraz z oceną za pierwszy semestr – należy dostarczyć ks. Andrzejowi do końca marca 2018 r.
9.    W przypadku nie uczęszczania na lekcje religii nie może się odbyć formacja parafialna do bierzmowania.
10.    Bierzemy również pod uwagę zachowanie kandydata na lekcji religii jak również
postawę wobec rówieśników.
11.    Planujemy dwa spotkania z rodzicami – grudzień i marzec informacje dotyczących sakramentu bierzmowania.
12.    Egzamin należy potraktować poważnie!
13.    Data egzaminu i termin egzaminu poprawkowego zostanie podany pod koniec
marca na spotkaniu z rodzicami.
14.    Wszelkie nieobecności lub wyjazdy należy zgłaszać katechecie prowadzącemu
grupę, bądź księdzu Andrzejowi.
15.    Jeśli ktoś z kandydatów do sakramentu bierzmowania pochodzi z innej parafii zobowiązany jest, aby dostarczyć zgodę na przygotowanie i bierzmowanie w naszej parafii (Opatrzności Bożej), jeśli kandydat był chrzczony w innej parafii powinien również dostarczyć przed bierzmowaniem akt chrztu świętego, nie starszy niż 6 miesięcy przed bierzmowaniem!
16.    W razie jakiejkolwiek niepewności należy pytać!!!
17.    Wszystkie te punkty mogę przesłać na fb, grupie ks. Damiana i innym, którzy o to
poproszą!!!
18.    Poproszę o wpisanie się na listę obecności!