WINNICA RODZIN JANA PAWŁA II W PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ W KALISZU

Rodzino ludzka, jesteś jak winnica wybrana przez Boga, który obdarzył Cię wielką miłością. Posadził Cię przecież na żyznym pagórku pośród wszystkich stworzeń, wypisał na Twoim sercu mężczyzny i kobiety obraz podobieństwa do Boga. Włączył Cię w tajemnicę przekazywania życia, dał Ci władzę panowania nad wszelkim stworzeniem. Okopał Cię i oczyścił, bo pozwolił Ci zobaczyć jak grzech potrafi zniszczyć najpiękniejszą miłość, jak kłamstwo i brak zaufania wobec Boga czyni cię bezbronnym wobec tej walki pożądania i panowania nad sobą. Ale Rodzino ludzka, nie pozostawił Cię Bóg opuszczoną, zagubioną, bo wybudował pośród Ciebie wieżę. Ten punkt odniesienia, wielki jak Góra Synaj ze swoimi przykazaniami, to Jezus Chrystus, zrodzony pośród rodziny ludzkiej Józefa i Maryi. I czego Bóg się spodziewa Rodzino ludzka po Tobie, czegóż jak nie tego byś wydała najsłodsze grona miłości. Rodzino ludzka, to co dzisiaj przeżywasz, czyż nie są to cierpkie jagody. Jagody Twojego udręczenia, Twoich rozdarć i niewierności, które przechodzą poprzez serca małżonków i dzieci. Rodzino ludzka, jak bardzo jesteś ukochana przecz Chrystusa, który pragnie przycinać pędy Twoich egoizmów, poranionych uczuć, wymykających się spod kontroli zmysłów. Rodzino ludzka, to sam Chrystus szuka Cię w swojej winnicy, to On pragnie Cię wszczepić w krzew winny swojego Kościoła. Pozwól się odnaleźć i na nowo wszczepić w tę winnicę Kościoła, w której będziesz mogła się odrodzić w swojej miłości. Zaufaj Temu, który oddał za Ciebie życie na Krzyżu, Temu który pragnie przywrócić życie w Twoich uschłych w miłości pędach, który może Ci dać odwagę przynoszenia na nowo owocu, słodkiego owocu miłości. Poruszeni tą wielką troską Chrystusa o każdą rodzinę ludzką pragniemy aby w naszej parafii powstała Winnica Rodzin. Miejsce, w którym każda rodzina będzie mogła otrzymywać umocnienie i wsparcie. Tę winnicę dedykujemy Janowi Pawłowi II, który w swoim nauczaniu tak wiele uwagi poświęcił rodzinie ludzkiej, dla której tak wiele trudu swojej posługi pasterskiej ofiarował i dla której też tak wiele wycierpiał. 

Poniżej przedstawiamy takie zaproszenie, które mamy nadzieję wytworzy między wielu rodzinami więź duchowej jedności i poczucie wzajemnego wsparcia. Gorącym pragnieniem jest to aby, ta rubryka mogła służyć rodzinom naszej Parafii, służyć aby Chrystus mógł odradzać rodziny do coraz większej miłości i chronić je przed tragicznymi podziałami i rozdarciami. Zapraszamy do współpracy tych, którzy mogliby wziąć udział w tym olbrzymim zmaganiu wobec sił zła jakie uderzają we współczesne rodziny.

SPOTKANIA W WINNICY RODZIN

1. Uroczyście obchodzone rocznice ślubu

     - w III środę miesiąca (w którym był zawarty ślub) Msza św. o godz. 18.00

     - Błogosławieństwo dla całej rodziny

2. Święto Rodziny - II Niedziela czerwca

    Uwielbienie Boga z innymi rodzinami za dar miłości

3. Spotkania rodzinne

     - Konferencje, warsztaty, świadectwa, porady wspierające w trudzie wychowania dzieci i przekazywania im wiary

4. Rodzinna skrzynka intencji

5. Akt oddania się Bogu

    - zawierzenie Matce Kościoła „południowej bramy”

    - powierzenie straży św. Józefa „północnej bramy”