Ogłoszenia 16.02.2020

1.    W ramach realizowanego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii miejmy gotowość z łaski od Boga, aby tworzyć wokół nas środowiska życzliwości i pomocy. Miejmy także w sercu intencje modlitwy o nowych POSŁAŃCÓW.
2.    Dzisiaj zapraszamy na różaniec o 17.00 i mszę św. za ojczyznę o 18.00.
3.    We wtorek, 18 lutego o 18.45 w dolnym kościele spotkanie dla rodziców przed I kom św. ze szkół podstawowych 4, 7, 14 i 18.
4.    W niedzielę 23 lutego podczas mszy św. o 12.30 będzie dziękował Bożej Opatrzności proboszcz
ks. Antoni za 25 lat święceń kapłańskich, które otrzymał 4 lutego 1995 roku.
5.    Spotkanie grup do bierzmowania z ks. Andrzejem i ks. Antonim w niedzielę 1 marca o 17.00.
6.    W tym tygodniu w sobotę, 22 lutego przypada święto katedry św. Piotra w Rzymie. Z tej okazji zachęcamy do modlitwy w intencji papieża Franciszka.
7.    Wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia serdecznie pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia i polecamy ich Bożej Opatrzności.
8.    Dzisiaj w trzecią niedzielę miesiąca u ojców Jezuitów na Mszy św. o 16.00 spotkanie duszpasterskie par niesakramentalnych.
9.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami.
10.    W godzinach urzędowania kancelarii oraz przed i po Mszach św. wieczornych w tygodniu można
w wejściu do kościoła składać PIT-y do bezpłatnego rozliczenia z możliwością przekazania 1% podatku na naszą parafię. Bezpłatne rozliczenie dotyczy PIT-ów prostych - bez odliczeń. Numer KRS w folderze kolędowym z tego roku.
11.    Dziękujemy za wszelkie wyrazy okazanej dobroci i życzliwości oraz ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać. Wszystkich dobrodziejów i darczyńców naszej parafii, świetlicy dla dzieci i domu zakonnego polecamy w modlitwie szczególnie w czasie Eucharystii w każdy poniedziałek o 18.00.
Program Wizyty Duszpasterskiej na najbliższy tydzień
Poniedziałek 17 lutego od 16.00         ul. Serbinowska 16, 16A i 18, Al. Wojska Polskiego 68
Wtorek 18 lutego od 16.00               Al. Wojska Polskiego 51 i 64
Środa 19 lutego od 16.00                 Al. Wojska Polskiego 53, ul. Młynarska 28
Czwartek 20 lutego od 16.00            Al. Wojska Polskiego 70 i 72
Piątek 21 lutego od 16.00                Al. Wojska Polskiego 66 i 74, i 78
Sobota 22 lutego od 10.00              Al. Wojska Polskiego 80 i 82
Poniedziałek 24 lutego od 16.00       Al. Wojska Polskiego 98, Bogumiła i Barbary 1, 2, 3 i 4
12.    Kolęda dodatkowa w piątek 28 od 16.00 i w sobotę 29 od 10.00. Zapisy w kancelarii i zakrystii
po mszy św.
13.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz naszych Bliskich i Parafian: Zbigniewa Działyńskiego, Andrzeja Jarczewskiego, Henryka Pachołek i Romana Królaka. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia 09.02.2020

1.    Nasza parafia jest w Programie Odnowy i ewangelizacji wśród rodzin i mieszkańców. Gest, który przeżyliśmy podczas dzisiejszej mszy św. niech nas uwrażliwia, aby ufać Jezusowi, który przyniósł pokój serca i uzdrowienie duszy i zniszczył mur wrogości i jeśli taka Jego wola, może obdarzać zdrowiem nasze ciało.
2.    Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca zapraszamy na modlitwę uwielbienia Jezusa Eucharystycznego po mszy św. wieczornej.
3.    Również dzisiaj tradycyjnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny na mszę św. o 16.00 w salce Radia Maryja.
4.    Jutro w poniedziałek po drugiej niedzieli miesiąca o 18.00 msza św. za osoby, które utraciły bliskich oraz z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z adoracją Jezusa Eucharystycznego.
5.    We wtorek 11 lutego w dzień Matki Bożej z Lourdes będziemy obchodzić kolejny Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy na Mszę św. o 11.00 z udzieleniem sakramentem chorych dla wszystkich w podeszłym wieku, chorych, cierpiących i źle się mających. Prosimy rodziny, bliskich, sąsiadów i przyjaciół o pomoc w dotarciu do kościoła tym, którzy sami sobie nie poradzą.
6.    Za tydzień modlitwa za Ojczyznę. O 17.00 Różaniec i 18.00 msza św.
7.    Również za tydzień tradycyjnie w 3 niedzielę miesiąca Ojcowie Jezuici przy ul. Stawiszyńskiej 2 zapraszają pary żyjące w związkach niesakramentalnych na Mszę św. o 16.00.
8.    W niedzielę 23 lutego podczas mszy św. o 12.30 będzie dziękował Bożej Opatrzności proboszcz ks. Antoni za 25 lat święceń kapłańskich, które otrzymał 4 lutego 1995 roku.
9.    W tym tygodniu w piątek 14 przypada święto świętych Cyryla mnicha i Metodego biskupa, patronów Europy.
10.    Wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia serdecznie pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia
oraz polecamy ich Bożej Opatrzności.
11.    W czwartek 13 nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy na różaniec o 17.00 i Mszę Świętą o 18.00.
12.    W godzinach urzędowania kancelarii oraz przed i po Mszach św. wieczornych w tygodniu można w wejściu do kościoła składać PIT-y do bezpłatnego rozliczenia z możliwością przekazania 1% podatku na naszą parafię. Bezpłatne rozliczenie dotyczy PIT-ów prostych - bez odliczeń. Numer KRS w folderze kolędowym z tego roku.
13.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami.
14.    Dziękujemy za wszelkie wyrazy okazanej dobroci i życzliwości oraz ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać. Wszystkich dobrodziejów i darczyńców naszej parafii, świetlicy dla dzieci
i domu zakonnego polecamy w modlitwie szczególnie w czasie Eucharystii w każdy poniedziałek o 18.00.
Program Wizyty Duszpasterskiej na najbliższy tydzień
Poniedziałek 10 lutego od 16.00    Al. Wojska Polskiego 47, ul. Młynarska 15 i 24
Wtorek 11 lutego od 16.00        Al. Wojska Polskiego 49, ul. Młynarska 26, Serbinowska 4
Środa 12 lutego od 16.00        ul. Serbinowska 3, 6, 7
Czwartek 13 lutego od 16.00    ul. Serbinowska 9, 12 i 12A
Piątek 14 lutego od 16.00        ul. Serbinowska 14 i 14A, 15
Sobota 15 lutego od 10.00        ul. Serbinowska 17,  19  i 23
Poniedziałek 17 lutego od 16.00    ul. Serbinowska 16, 16A, 18, Al. Woj. Pol. 68
15.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz naszych Bliskich i Parafian: Krystynę Jarzębowską, Józefa Chlasta, Krystynę Janek, Irenę Wosiak, Krystynę Adamiak  i Andrzeja Wojtczaka. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…
16.    Teraz jeszcze krótkie słowo wolontariusza o pomocy dla osób sprawnych inaczej. Prosimy bardzo...

Ogłoszenia 02.02.2020

1.    Nasza parafia realizuje program Ewangelizacji i Odnowy i jak słyszeliśmy we wprowadzeniu przed mszą św. w przyszłą niedzielę będziemy zaproszeni do wykonania kolejnego gestu podczas mszy św.
2.    W dniu dzisiejszym módlmy się również w intencji osób powołanych do życia konsekrowanego i o nowe powołania.
3.    Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Dziękujemy i zachęcamy do dalszego składania ofiar do puszek na cele remontowo-inwestycyjne w naszej parafii.
4.    W pierwszy czwartek miesiąca modlitwa w sanktuarium św. Józefa w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Do chorych w domach kapłani udadzą się z posługą sakramentalną w I piątek miesiąca i według ustaleń.
5.    W pierwszy piątek zachęcamy do comiesięcznej spowiedzi, a dzieci i młodzież o 16.00 i na mszę św. o 16.30.
6.    W tym tygodniu patronują nam –w środę, 5 lutego św. Agata a w czwartek 6 lutego św. Paweł Miki męczennicy.
7.    Wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia serdecznie pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia i polecamy ich Bożej Opatrzności.
8.    Za tydzień druga niedziela miesiąca. Zapraszamy na modlitwę uwielbienia Jezusa Eucharystycznego po mszy św. wieczornej o 19.00 oraz na Mszę św. dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin tradycyjnie o 16.00.  
9.    W związku z setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II Konferencja Episkopatu Polski organizuje Narodową Pielgrzymkę do Rzymu i grobu św. Jana Pawła II. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza św. pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w niedzielę 17 maja br. Szczegóły na plakacie w gablocie.
10.    Zachęcamy do nabywania i czytania różnorodnej prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami.
11.    W godzinach urzędowania kancelarii oraz przed i po Mszach św. wieczornych w tygodniu można w wejściu do kościoła składać PIT-y do bezpłatnego rozliczenia z możliwością przekazania 1% podatku na naszą parafię. Bezpłatne rozliczenie dotyczy PIT-ów prostych - bez odliczeń.
12.    Dziękujemy za wszelkie wyrazy okazanej dobroci i życzliwości oraz ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać. Wszystkich polecamy naszej modlitwie szczególnie w czasie Eucharystii
w każdy poniedziałek o 18.00.
13.    Trwa Wizyta Duszpasterska. Tradycyjna Kolęda w dni powszedni od 16.00 a w sobotę od 10.00. Bardzo dziękujemy i nadal prosimy, aby w widoczny sposób okazać, że w danym mieszkaniu oczekuje się na duszpasterza. Dziękujemy za przygotowane stoły do kolędy – obrus, świece, woda świecona, kropidło, zeszyty do religii gdy są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Módlmy się w intencji wszystkich parafian, aby nasze spotkania w czasie wizyty duszpasterskiej owocowały wzrostem wiary, nadziei i miłości.
Program Wizyty Duszpasterskiej na najbliższy tydzień:
Poniedziałek 3 lutego 16.00        ul. Górnośląska 73, ul. Serbinowska 1
    Wtorek 4 lutego 16.00        ul. Górnośląska 75, ul. Młynarska 8, 9, 10, 11 i 12
Środa 5 lutego 16.00            ul. Górnośląska 77, ul. Młynarska 16 i 18
Czwartek 6 lutego 16.00    ul. Górnośląska 79, ul. Młynarska 22
Piątek 7 lutego                 DZIEŃ BEZ KOLĘDY
Sobota 8 lutego 10.00     ul. Górnośląska 83, ul. Serbinowska 2,
Poniedziałek 10 lutego 16.00    Al. Wojska Polskiego 47, ul. Młynarska 24
14.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz naszych Bliskich i Parafian: Łukasza Kamińskiego, Waldemara Taterskiego i Józefa Świercza. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia 26.01.2020

1.    Wczoraj zakończył się 112 Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jest też tradycją, że ekumeniczne modlitwy chrześcijan o jedność w wielu miejscach trwają przez cały styczeń, a nawet przez cały rok. Modlitwa o pojednanie, miłość i jedność jest bardzo aktualna w naszej parafii, gdyż jesteśmy w Programie Odnowy i Ewangelizacji. Różnica zdań na różne sprawy jest czymś naturalnym w życiu społecznym. Wydaje się jednak, że dla chrześcijan, którzy przez chrzest są zanurzeni w Jezusie jest nie do pomyślenia, aby w dialogu i sporach dochodziło do poniżania słownego i rozwiązań za pomocą jakiejkolwiek przemocy. Bądźmy życzliwymi.
2.    Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim Motu Proprio „Aperuit illis”. Jak zaznaczył Franciszek, ma się ona przyczynić „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła.
3.    Za tydzień w niedzielę 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej. Jest to również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmujemy osoby podejmujące służbę Panu Bogu
i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. W tym dniu możemy wesprzeć zakony klauzurowe ofiarą składaną na tacę. Tego dnia na liturgię przyniesiemy świece. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok,
a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie Zbawicielu – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.
4.     W pierwszą sobotę 1 lutego o 18.00 Msza święta ku czci Niepokalanego Serca NMP. Różaniec o 17.00.
5.    W tym tygodniu patronują nam: we wtorek 28 św. Tomasz z Akwinu, a w piątek 31 św. Jan Bosko.
6.    Wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia i polecamy
ich Bożej Opatrzności i wstawiennictwu Maryi Matki Kościoła.
7.    Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Dziękujemy i zachęcamy do dalszego składania ofiar do puszek na cele remontowo-inwestycyjne w naszej parafii.
8.    W miesiącu lutym nie będzie spotkania parafialnej grupy Oriońskiego Ruchu Świeckiego ze względu na trwającą wizytę duszpasterską.
9.    Zachęcamy do nabywania i czytania różnorodnej prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami.
10.    Dziękujemy za wszelkie wyrazy okazanej dobroci i życzliwości oraz ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać. Wszystkich polecamy naszej modlitwie szczególnie w czasie Eucharystii w każdy poniedziałek o 18.00.
11.    Trwa Wizyta Duszpasterska. Tradycyjna Kolęda w dni powszedni od 16.00 a w sobotę od 10.00. Bardzo dziękujemy i nadal prosimy, aby w widoczny sposób okazać, że w danym mieszkaniu oczekuje się na duszpasterza. Dziękujemy za przygotowane stoły do kolędy – obrus, świece, woda świecona, kropidło, zeszyty do religii gdy są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Módlmy się w intencji wszystkich parafian, aby nasze spotkania w czasie wizyty duszpasterskiej owocowały wzrostem wiary, nadziei i miłości.
Program Wizyty Duszpasterskiej na najbliższy tydzień:  
27.01 Poniedziałek         ul. Górnośląska 37A, 39, 41, 41A i 67
28. 01 wtorek             ul. Górnośląska 45, 47, 49, 57, i 59
29. 01 środa             ul. Górnośląska 59A i 61
30. 01 czwartek        ul. Górnośląska 61A i 63, ul. Urzędnicza 1, 1A i 3
31. 01 piątek             ul. Górnośląska 63A, 65 i 69, ul. Młynarska 14
1. 02 sobota     ul. Młynarska nieparzyste 13-129, Domy Al. Wojska Polskiego 67-96,
ul. Młynarska 1, 3, 5 i 7, ul. Dobrzecka domy nieparzyste, Dobrzecka domy parzyste
3. 02 poniedziałek         ul. Górnośląska 73, ul. Serbinowska 1
12.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz naszych Bliskich i Parafian: Jana Sobocińskiego, Danielę Marecką. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia 19.01.2020

1.    Trwamy w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zachęcamy do modlitwy o jedność w Ciele Chrystusa, którym jest Jego Kościół. Pamiętajmy jednak, że ta jedność będzie dziełem Ducha Świętego najpierw w sercu każdego z nas – trwaniu w jedności z Bogiem przez Słowo Boże i sakramenty oraz z braćmi i siostrami w życiu codziennym przez pokój, prawdę i przebaczenie.
2.    W naszej parafii jest realizowany program odnowy i ewangelizacji. Kolejne wydarzenie będzie w niedzielę 9 lutego. Główną rolę w tym Bożym Dziele ogrywają POSŁAŃCY. Dziękujemy niewielkiej grupie POSŁAŃCÓW, którzy rozniosą kolejny LIST DO PARAFIAN na terenie naszej parafii. Poszukujemy nadal POSŁAŃCÓW, aby w kolejnym wydarzeniu parafialnym wzięło udział jak najwięcej mieszkańców naszej parafii. Zachęcamy do modlitwy w intencji odnowy Parafii.
3.    Dzisiaj w trzecią niedzielę miesiąca zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny. O 17 różaniec i msza św. o 18.00.
4.    W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek 21 św. Agnieszkę, w piątek 24 św. Franciszka Salezego a w sobotę 25 święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
5.    Wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia serdecznie pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia
i polecamy ich Bożej Opatrzności i wstawiennictwu Maryi Matki Kościoła.
6.    We wtorek 21 stycznia przypada Dzień Babci, a po jutrze w środę 22 stycznia Dzień Dziadka. Pamiętajmy
o wdzięczności wobec nich.
7.    Zapraszamy do codziennej adoracji Jezusa Eucharystycznego w kaplicy w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godz. od 7.45 do 17.45.
8.    Dziękujemy za wszelkie wyrazy okazanej dobroci i życzliwości oraz ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej. Składamy serdeczne Bóg zapłać. Wszystkich polecamy naszej modlitwie szczególnie w czasie Eucharystii w każdy poniedziałek o godz. 18.00.
9.    W godzinach urzędowania kancelarii oraz przed i po Mszach św. wieczornych w tygodniu można w wejściu do kościoła składać PIT-y do bezpłatnego rozliczenia z możliwością przekazania 1% podatku na naszą parafię. Bezpłatne rozliczenie dotyczy PIT-ów prostych - bez odliczeń.
10.    W naszej parafii trwa Wizyta Duszpasterska. Tradycyjna Kolęda w dni powszedni od 16.00 a w sobotę od 10.00. Prosimy, aby w widoczny sposób okazać, że w danym mieszkaniu oczekuje się na duszpasterza. Dziękujemy za przygotowane stoły do kolędy – Biblia, obrus, świece, woda świecona, kropidło, zeszyty do religii gdy są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Módlmy się w intencji wszystkich parafian, aby nasze spotkania w czasie wizyty duszpasterskiej owocowały wzrostem wiary, nadziei i miłości.
Program Wizyty Duszpasterskiej na najbliższy tydzień:  
20.01 Poniedziałek od 16.00     ul. Dobrzecka 16A, 20 i 25, 37-39, ul. Graniczna 45
21.01 Wtorek od 16.00    ul. Mickiewicza 1 i 18, Dobrzecka 9, 10, 11, 12 i 13,
ul. Ludowa 2, 4 i 6 Dobrzecka 5 i 8,
22.01 Środa od 16.00    ul. Widok 89, ul. Górnośląska 11, 13, 15 i 17, Górnośląska 19 i 21
23.01 Czwartek od 16.00    ul. Widok 91, Górnośląska 23, 25, 27 i 35, 29 i 31
24.01. PIĄTEK od 16.00    ul. Widok 93, Górnośląska 33x i 37
25.01 Sobota od 10.00        ul. Widok cała domy i kamienice
27.01 Poniedziałek od godz. 16.00    ul. Górnośląska 67, Górnośląska 37A i 39, Górnośląska 41 i 41A
11.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz naszych Bliskich i Parafian: Sławomira Bednarskiego, Marię Lagner-Wolny, Marię Wilczyńską, Barbarę Staszak i Paulinę Dyl Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.