Ogłoszenia 15.03.2015 r.

1.    „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” – przeżywamy czas pokuty i nawrócenia. Czas, który jest szczególną okazją do modlitwy, postu, jałmużny. Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek: dzieci o 16.30; dorośli o godz. 17.15; Gorzkie Żale w niedzielę o 17.15.

2.    Adoracja Najświętszego Sakramentu w poniedziałek od godz. 19.00 do 20.30.

3.    Przy bocznych ołtarzach wystawione są kosze na wielkopostną jałmużnę w postaci artykułów spożywczych, które zostaną przekazane dla ubogich w naszej parafii.

4.    W środę, 19 marca, obchodzimy uroczystość św. Józefa, oblubieńca i opiekuna Maryi, przybranego ojca Jezusa, patrona Kościoła i II Soboru Watykańskiego, patrona mężów, ojców,  rodziny, pracy i dobrej śmierci. Msze Święte o godz. 6.30; 7.15; 18.00.

5.    Spotkania dla rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii według następującego porządku – szkoła nr 7 we wtorek, 17.03; szkoła nr 14 w środę, 18.03; szkoła nr 18 w czwartek, 19.03. Spotkania o godz. 18.45 w dolnym kościele.

6.    Spotkanie dla rodziców dzieci klas II w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11.00.

7.    Od poniedziałku do środy rekolekcje szkolne przeżywać będą dzieci ze szkoły nr 7 i 14.

8.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

9.    Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia przekazujemy życzenia Bożego błogosławieństwa, czułej opieki Matki Bożej i świętych Patronów.

Ogłoszenia 08.03.2015 r.

1.    Papież Franciszek powiedział: „Pustynia Wielkiego Postu pomaga nam powiedzieć «nie» doczesności, powiedzieć «nie» bożkom, pomaga nam podejmować odważne decyzje, zgodne z Ewangelią i umocnić solidarność z braćmi.”

2.    Dziękujemy Bogu za czas rekolekcji wielkopostnych. Czas łaski, który pomaga nam doświadczać w codzienności naszego życia daru Eucharystii i adoracji. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w poniedziałki od godz. 19.00 do 20.30 w dolnym kościele.

3.    W czwartek 12.03 przypada 75 rocznica narodzin dla nieba św. Alojzego Orione założyciela Zgromadzenia księży Orionistów. Zapraszamy na Triduum przygotowujące nas do tej uroczystości – poniedziałek, wtorek, środę na Mszę Święta o godz. 18.00. 12 marca uroczysta Msza Święta o godz. 18.00 ku czci świętego Alojzego Orione. Po Mszy Świętej - kawa ks. Orione w sali w ogrodzie.

4.    Przez cały czas Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15 i Drogę krzyżową w piątek: dla dzieci o 16.30 i dorosłych o godz. 17.15.

5.    Od poniedziałku do środy rekolekcje szkolne przeżywać będzie młodzież z gimnazjum nr 4; 10; Edukator; oraz dzieci ze szkoły nr 18.

6.    Dzisiejsze ofiary składane do puszek przeznaczone są na pomoc dla misjonarzy.

7.    Dziękujemy za ofiary składane do puszek na remonty kościoła. Kwota zebranych ofiar wyniosła 3550 zł. W każdy poniedziałek o godz. 18.00 na Mszy Świętej modlimy się za wszystkich dobrodziejów, ofiarodawców.

8.    Zachęcamy do nabywania nowego numeru Opiekuna.

Ogłoszenia 01.03.2015 r.

1.    Dzisiaj Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 13.30 do 16.00.
2.    Rozpoczęliśmy szczególny czas w naszej wspólnocie parafialnej. Czas rekolekcji wielkopostnych. Myślą przewodnią są słowa „Ja jestem Chlebem Życia”. Są to rekolekcje Eucharystyczne, które pomogą nam w przeżywaniu Kongresu Eucharystycznego w naszej diecezji. Rekolekcje prowadzi ks. Ryszard Półtorak z Elbląga. Prosimy o modlitwę w tej intencji.
3.    Plan rekolekcji
Poniedziałek; Wtorek; Środę – godz. 8.00; 11.30; 16.00; 18.00.
Spowiedź od wtorku.
4.    W czasie rekolekcji, w poniedziałek, wtorek, środę o godz. 19.00 w górnym kościele będą wyświetlane filmy ewangelizacyjne o Eucharystii. „Ja jestem „Największy z cudów”, „Ostatnie wezwanie”. Bliższe informacje na plakatach.
5.    W poniedziałek, 02 marca o godz. 19.00 spotkanie młodzieży klas I szkoły średniej przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania.
6.    W czwartek, 05 marca o godz. 19.00 spotkanie Oriońskiego Ruchu Świeckiego.
7.    Jak co roku, w drugą niedzielę Wielkiego Postu pragniemy pamiętać o polskich misjonarzach pracujących w różnych krajach świata.
8.    W czwartek, 5 marca po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na spotkanie kręgu Biblijnego.
9.    W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek, 5 marca modlitwa i Msza Święta w intencji rodzin i obrony życia poczętego w Bazylice św. Józefa.
10.    W pierwszy piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży na każdej Mszy Świętej rannej i wieczornej, dla dzieci zaś od godz. 16.30. Odwiedziny chorych od godz. 8.00.
11.    W środę,  04 marca w Liturgii obchodzimy święto św. Kazimierza królewicza.
12.    W I sobotę miesiąca, 7 marca o godz. 16.00 Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca NMP.
13.    Dzisiejsze ofiary składane do puszek przeznaczone są na remonty kościoła.
14.    Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer Opiekuna.

Ogłoszenia 22.02.2015 r.

1.    Nabożeństwa wielkopostne:
    Piątek – Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych i młodzieży o 17.15;
    Niedziela – Gorzkie Żale o 17.15.

2.    Dzisiaj wyruszy ulicami naszego miasta Kaliska Droga Krzyżowa. Zapraszamy wszystkich do przybycia na godz. 14.00 przed kościołem ojców Jezuitów.

3.    Od 01 marca do 04 marca w naszej wspólnocie parafialnej przeżywać będziemy Rekolekcje Wielkopostne, celem których jest nawrócenie, a w Kościele nawrócenie dokonuje się w obliczu krzyża, Słowa, które przepowiada śmierć i zmartwychwstanie Pana. W czasie tych rekolekcji ma się dokonać nasze zbawienie, i tylko przyzwolenie na to słowo może sprawić, że to się stanie. Nawrócenie nie jest zależne od naszych planów. Jest ono możliwe, gdy Pan woła do nawrócenia, dlatego nie wolno odkładać żadnej okazji na później, bo może się już nie powtórzyć. Rekolekcje są czasem sposobnym, w którym Pan przychodzi i woła. Myślą przewodnią rekolekcji są słowa „Jam jest chleb życia”. Jest to nasze duchowe przygotowanie do Kongresu Eucharystycznego w naszej diecezji. Prosimy o modlitwę w intencji rekolekcji, w intencji prowadzącego Ks. Ryszarda Półtoraka.

4.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

5.    W przyszłą Niedzielę zbiórka do puszek na remonty kościoła.

6.    Dziękujemy Bożej Opatrzności za wszystkich ofiarodawców, dobrodziejów.

Ogłoszenia 15.02.2015 r.

1.    W Środę Popielcową rozpoczynamy szczególny czas – Wielki Post. Przygotowuje on nas do świąt paschalnych, „byśmy mogli wejść w ducha Jezusa Chrystusa i by dokonała się w nas przemiana serca”. Serce wskazuje na to, co człowiek myśli, pragnie i w czym upatruje ratunek, serce jest ośrodkiem życia człowieka, ale też w sercu może rodzić się bałwochwalstwo. Przeciwieństwem bałwochwalstwa jest wiara. Czas Wielkiego Postu nie tylko jest czasem zewnętrznych umartwień, lecz przede wszystkim zwracaniem się do oblicza Ojca, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Pomóc w tym mają nabożeństwa: Gorzkich Żali, Droga Krzyżowa; uczynki miłosierdzia, rekolekcje, osobista modlitwa.
2.    W Środę Popielcową Msza św. o godz. 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 16.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły.
3.    Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: w Piątek Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych i młodzieży o 17.15; w Niedzielę Gorzkie Żale o 17.15.
4.    Od środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą Kwartalne Dniu Modlitw o Ducha Pokuty.
5.    W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, 22 lutego wyruszy ulicami naszego miasta Kaliska Droga Krzyżowa. Zapraszamy wszystkich do przybycia 22 lutego na godz. 14.00 przed kościołem ojców Jezuitów.
6.    W środę, 18 lutego o godz. 18.00 Mszę św. w intencji małżeństw obchodzących w lutym rocznice małżeńskie.
7.    Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Bożej Opatrzności dziękujemy za ten czas. Dziękujemy za wszystkie spotkania, wspólną modlitwę, ofiary. Zawierzamy Matce Kościoła, św. Józefowi wszystkie rodziny, każdego parafianina.
8.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer Opiekuna w nim m.in. artykuł „ Słowo Boże, na co dzień.”; „Z misji w Sudanie”; „ Caritas, czyli miłość” oraz „Dziecinne decyzje dorosłych”.