Posługa w parafii

 

 

ks. Antoni Wita FDP                         - przełożony wspólnoty i proboszcz (w parafii od 20170)

ur. 04. kwietnia 1966 w Rybniku. Do Zgromadzenia wstąpił w 1989 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r.

Ks. Damian Laskowski FDP              - I radca, ekonom i wikariusz ( w parafii 0d 2020)

ur. 18 maja 1959 w Zduńskiej Woli. Do Zgromadzenia wstąpił w 1979 r. Święcenia kapłańskie przyjął 1986 r.

Ks. Tadeusz Buda FDP                    - wikariusz ( w parafii od 2020)

ur. 12 października 1957 w Głogowie. Do Zgromadzenia wstąpił w 1985 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 r.

 

Księża zamieszkujący w Domu Zakonnym

ks. Szurek Ryszard  FDP

ur. 30 lipca 1934 w Kaliszu. Do Zgromadzenia wstąpił w 1953 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 r. (W Kaliszu od 2005 r.)               

Ks. Dzmitry Shastakovich FDP

Ur. 27.01.1980 r. w Pińsku (Białoruś). Do Zgromadzenia wstąpił w 1997 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2006 r.  (W Kaliszu od 2018)

ks. Zbigniew Okulus FDP

Ur.  12 października 1961 r w Sztum. Do Zgromadzenia wstąpił w roku 1983 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. W Kaliszu od 2021)

br. Paweł Dymiński FDP

ur. 26 grudnia 1976 w Warszawie. Do Zgromadzenia wstąpił w 2005 r. (W Kaliszu od 2021)

 

 

 

 

 siostra Edyta Popiołek            - katechetka w szkole podstawowej nr 7 w Kaliszu

 siostra Zelia Jasiak                      - kancelistka

s. Zelia Jasiak ur. 11.04.1957 w Kazimierzu Biskupim. Do Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi wstąpiła w 1976 r. Śluby wieczyste złożyła w 1984 r.

Z kart naszej historii...