Przygotowanie do I Komunii św

Szanowni, Drodzy Rodzice i Opiekunowie Dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej w 2023 roku!

Spotkanie z rodzicami i opiekunami przed I Kom. Św. 2023 w dniu 21 września o godz. 18.45 w górnym kościele.                                                       

 

Uroczystość I Komunii św. w 2023 r.:

14 maja 2023 - szkoła podstawowa nr 7

21 maja 2023 - szkoła podstawowa nr  14

28 maja 2023 - szkoła podstawowa nr 18 (data aktualna)

04 czerwca 2023 - szkoła podstawowa nr 4

 

W latach następnych od drugiej niedzieli maja w układzie:

druga niedziela maja szkoła pod. nr 7;

trzecia niedziela maja szkoła pod. nr 14;

czwarta niedziela maja szkoła pod. nr 18;

piąta niedziela maja lub pierwsza niedziela czerwca szkoła pod. nr 4