Ogłoszenia 17.01.2021

1.    Jutro rozpoczniemy kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Towarzyszy nam
w tym roku hasło Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5-9). Zachęcamy do modlitwy o jedność w Ciele Chrystusa, którym jest Jego Kościół. Pamiętajmy jednak, że ta jedność będzie dziełem Ducha Świętego najpierw w sercu każdego z nas – trwaniu w jedności z Bogiem przez Słowo Boże i sakramenty oraz z braćmi i siostrami w życiu codziennym przez pokój, prawdę, miłość
i przebaczenie. Zapraszamy jutro na Ekumeniczne Modlitewne Nabożeństwo o 19.00.
2.    Administrator Apostolski dla diecezji Kaliskiej przedłuża udzielenie dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy św. do 31 stycznia 2021 r.
3.    W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek 19 św. Józefa Sebastian Pelczara biskupa
a 21 w czwartek św. Agnieszkę. Kolejno w czwartek i piątek będziemy obchodzić Dzień Babci
i Dzień Dziadka. Pamiętajmy o wdzięczności wobec nich.
4.    Wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia serdecznie pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia i polecamy Bożej Opatrzności i wstawiennictwu Maryi Matki Kościoła.
5.    Zapraszamy do codziennej adoracji Jezusa Eucharystycznego w kaplicy w dni powszednie
od poniedziałku do soboty po mszy św. porannej o 7.00 do wieczornej o 18.00.
6.    Prośba o miłosierdzie: Potrzebny laptop wraz mikrofonem, słuchawkami i kamerką,  może być używany, ale sprawny, dla bardzo chorego chłopca, który umożliwi mu uczestniczenie w lekcjach online w domu
i podczas pobytu w klinikach.
7.    Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za składane wszelkie dobrowolne ofiary mimo pandemii i kryzysu gospodarczego, który dotyka wiele osób i rodzin. Jesteśmy wdzięczni za ten znak Opatrzności, która poprzez Was - Parafian i Przyjaciół, troszczy się o bieżące funkcjonowanie parafii, o opłaty i należności.
8.    W godzinach urzędowania kancelarii oraz przed i po Mszach św. wieczornych w tygodniu można w wejściu do kościoła składać PIT-y do bezpłatnego rozliczenia z możliwością przekazania 1% podatku na naszą parafię
i świetlicę dla dzieci. Bezpłatne rozliczenie dotyczy PIT-ów prostych - bez odliczeń.
9.    Tegoroczna Wizyta Duszpasterska, czyli tradycyjna Kolęda zgodnie z rozporządzeniem administratora diecezji kaliskiej abpa Grzegorza Rysia zostaje przeniesiona z powodu trwającej pandemii na inny termin. Mamy doświadczenie bogactwa osobistych spotkań podczas dotychczasowych wizyt duszpasterskich
i będziemy cierpliwie czekali na możliwość indywidualnych spotkań w domach i mieszkaniach Parafian. Do tego czasu mamy propozycję i zaproszenie, aby w poszczególne dni do kościoła przyszli mieszkańcy, albo przedstawiciele rodzin z poszczególnych ulic i bloków. Aby zachować limit osób zebranych w kościele, zapraszamy do wyboru na dwie specjalne dodatkowe msze św. każdego dnia - o 11.00 - zwłaszcza osoby starsze i o 19.00 szczególnie osoby dłużej pracujące. I tak zapraszamy Parafian mieszkających:
19 stycznia 2021 we WTOREK o 11.00 lub 19.00 przy ul. Urzędniczej, Żabiej, Bema, Kieleckiej, Słowackiego, ul. Widok bez bloków, oraz mieszkańców bloku Widok 89
20 stycznia w ŚRODĘ o 11.00 lub 19.00 bloki przy ul. Widok 91 i 93
21 stycznia w CZWARTEK o 11.00 lub 19.00 przy ul. Granicznej bez bloków oraz Graniczna 41, 43 i 45
22 stycznia w PIĄTEK o 11.00 lub 19.00 przy ul. Granicznej 2, 2A i 7 oraz z Aleja Wojska Polskiego 47
23 stycznia w SOBOTĘ o 11.00 przy ul. Mickiewicza
25 stycznia w PONIEDZIAŁEK o 11.00 lub 19.00 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 49 i 51
10.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz naszych Bliskich i Parafian: Krystynę Sobiecką, Józefę Stasiak, Genowefę Bednarską, Jana Kinastowskiego i Wiesława Krawczyka. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…