Ogłoszenia 21.03.2021

1.    W ramach tegorocznych rekolekcji wielkopostnych od piątku towarzyszy nam kopia cudownej Figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano we Włoszech. Często wzywajmy Jego wstawiennictwa
i ochrony. Zakończenie rekolekcji podczas mszy św. o 12.30.
2.    Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne w Wielkim Poście – piątek - Droga Krzyżowa o 11.00 ogólna, zwłaszcza dla chorych, cierpiących i seniorów, o 16.30 dla dzieci za zgodą i pod opieką rodziców,
o 17.15 dla dorosłych oraz dla młodzieży zwłaszcza przed bierzmowaniem. W niedzielę Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym o 17.00. Od dzisiejszej  niedzieli towarzyszy nam zakryty krzyż Jezusa,
aby zajaśniał jako krzyż Chwalebny Zmartwychwstałego Pana.
3.    W tym czasie ciągłej pandemii trwajmy na modlitwie w naszych domach i rodzinach. W duchu miłości naszych sióstr i braci szanujemy zarządzenia administracji państwowej i dekret biskupa diecezji
o dyspensie. W miarę możliwości zapraszamy do korzystania z życia sakramentalnego również w dni powszednie podczas mszy św. o 7.00 lub 18.00. Uczestnicząc w radiowych, telewizyjnych
i internetowych transmisjach Mszy św., prosimy, aby w tym czasie nie wykonywać innych czynności, ale czynić to w sposób pobożny.
4.    Prosimy o wrażliwość i wzajemną pomoc i zainteresujmy się starszymi i samotnymi sąsiadami.
5.    W czwartek 25 marca będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia.
6.    Wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia
i polecamy Bożej Opatrzności i opiece matki Bożej i św. Józefa.
7.    We wtorek o 17.00 modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
8.    W środę nabożeństwo Maryjne ku czci Matki Kościoła o 17.00.
9.    W sobotę za zgodą i pod opieką rodziców o 10.00 spotkanie scholii i o 11.00 zbiórka ministrantów.
10.    W czwartek 25 marca o 17.00 w dolnym kościele odbędzie się comiesięczne czuwanie formacyjne dla czcicieli Matki Bożej. Zaprasza Apostolat Maryjny.
11.    Zachęcamy do czytania prasy katolickiej zwłaszcza dwutygodnik diecezjalny Opiekun i inne oraz nasz Skarbiec Matki Kościoła.
12.    Stosując się do zaleceń sanitarnych zapraszamy na spotkanie dla rodziców przed I kom św. w 2021
w górnym kościele o 18.45: ze SP 7 we wtorek 23 marca, ze SP 14 w środę 24 marca, ze SP 18 w czwartek 25 marca i ze SP 4 w piątek 26 marca.
13.    Zachęcamy do czytania komunikatów o różnych wydarzeniach zamieszczonych na parafialnej stronie internetowej, Facebooku  oraz w gablocie przy kościele.
14.    W godzinach urzędowania kancelarii oraz przed i po mszach św. wieczornych w tygodniu można w wejściu do kościoła składać PIT-y do bezpłatnego rozliczenia z możliwością przekazania 1% podatku na naszą parafię i świetlicę dla dzieci. Bezpłatne rozliczenie dotyczy PIT-ów prostych - bez odliczeń.
15.    Dziękujemy osobom, które już w ten sposób wyraziły takie wsparcie dla parafii. Jesteśmy poruszeni
i wdzięczni zainteresowaniem Parafian i Przyjaciół naszego kościoła, którzy również składają ofiary przez przelew bankowy na konto parafialne. Jest tez wtedy możliwość odliczenia podatku.
16.    Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za wiernie składane wszelkie dobrowolne ofiary do puszek i na konto bankowe parafii mimo pandemii i kryzysu gospodarczego, który dotyka wiele osób i rodzin. Jesteśmy wdzięczni za ten znak Opatrzności, która poprzez Was – Parafian i Przyjaciół, troszczy się o bieżące funkcjonowanie parafii, o opłaty i należności. Wyjątkowo w czasie Gorzkich Żali zbieramy na tacę ofiary na zakup kwiatów do Bożego Grobu. Ofiarodawców i darczyńców parafii, świetlicy i domu zakonnego polecamy z wdzięcznością prosząc o błogosławieństwo Boże w każdy poniedziałek na Mszy św. o 18.00.
17.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz naszych zmarłych parafian
i bliskich: Agnieszkę Janowiecką-Szczepaniak, Janinę Nerka, Małgorzatę Reichel, Danielę Krawczyńską, Irenę Szkudlarek, Zofię Burchacką i Lecha Burchackiego. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…