Ogłoszenia 28.02.2021

1.    W Wielkim Poście słuchajmy Słowa Bożego, aby nas przemieniało i prowadziło do nawrócenia. Zapraszamy na Drogi Krzyżowe w piątek o 11.00, 16.30 dzieci, o 17.15 również młodzież. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o 17.00.
2.    Od środy, 3 marca rozpoczniemy Nowennę przed uroczystością św. Alojzego Orione w dniu 12 marca. Codziennie na zakończenie mszy św. o 18.00 przed błogosławieństwem modlitwę nowenny poprowadzą członkowie parafialnej lokalnej koordynacji Oriońskiego Ruchu Świeckiego. Zapraszamy do modlitwy
w tej nowennie.
3.    W czwartek 4 marca w liturgii czcimy św. Kazimierza. Jest to dzień imienin ks. Kazimierza, którego otoczymy modlitwą.
4.    Wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia serdecznie pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia i polecamy Bożej Opatrzności.
5.    Rekolekcje Wielkopostne w tym roku będziemy przeżywać z okazji peregrynacji Figury św. Michała Archanioła w dniach 19, 20 i 21 marca, czyli piątek, sobota i niedziela.
6.    Wczoraj w sobotę odbyło się pierwsze spotkanie rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół na terenie naszej parafii. Uczniowie za zgodą i pod opieką rodziców i opiekunów są zaproszeni w kolejne soboty: 6 marca SP 14, 13 marca SP 4 oraz Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Wąskiej i IV LO, 27 marca SP18. Spotkania odbywają się: o 10.00 klasy od 0 do 3, o 11.00 klasy 4, 5 i 6 oraz o 12.00 klasy 7 i 8. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych z ZSZ przy ul. Wąskiej i IV LO zapraszamy w sobotę 13 marca o 13.00. Informacje również u katechetów.
7.    W pierwszy czwartek zapraszamy do modlitwy w intencji rodzin w sanktuarium św. Józefa. O 18.00.
W pierwszy piątek zapraszamy do spowiedzi podczas każdej mszy św. a dzieci od 16.00 przed Droga Krzyżową. W tym dniu również księża udadzą się do chorych z posługą sakramentalną według indywidualnych ustaleń. W pierwszą sobotę zapraszamy na różaniec o 17.00 i mszę św. ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP o 18.00.
8.    Zapraszamy na „Marcowe wieczory ze św. Józefem” od 1 do 31 marca o 20.30 w sanktuarium św. Józefa bezpośrednio lub przez transmisję internetową Telewizja Dom Józefa.
9.    W przyszłą niedzielę I niedzielę miesiąca zmiana tajemnic Różańcowych dla Żywego Różańca po mszy św. o 9.30 w dolnym kościele.
10.    Przy figurce św. Antoniego możemy nabyć książkę o orionistkach, którzy przeszli do wieczności, wśród nich jest wielu, których znamy, bo pracowali w naszej parafii. Koszt to ofiara przeznaczona na świetlicę dla dzieci.
11.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami.
12.    W godzinach urzędowania kancelarii można składać PIT-y do bezpłatnego rozliczenia z możliwością przekazania 1% podatku na naszą parafię i świetlicę dla dzieci. Bezpłatne rozliczenie dotyczy PIT-ów prostych - bez odliczeń. Numer KRS w folderze kolędowym z tego roku i na plakacie.
13.    Dzisiaj z okazji I niedzieli miesiąca można złożyć ofiarę do puszek przed kościołem na cele bieżące
i remontowo-inwestycyjne w naszej parafii.
14.    Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za składane wszelkie dobrowolne ofiary do puszek i na konto bankowe parafii mimo pandemii i kryzysu gospodarczego, który dotyka wiele osób i rodzin. Jesteśmy wdzięczni za ten znak Opatrzności, która poprzez Was – Parafian i Przyjaciół, troszczy się o bieżące funkcjonowanie parafii, o opłaty
i należności. Wyjątkowo w czasie Gorzkich Żali zbieramy na tacę ofiary na zakup kwiatów do Bożego Grobu Ofiarodawców i darczyńców parafii, świetlicy i domu zakonnego polecamy z wdzięcznością prosząc o błogosławieństwo Boże w każdy poniedziałek na Mszy św. o 18.00.
15.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz naszych Bliskich i Parafian: Stefana Woźniaka. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia 21.02.2021

1.    W Środę Popielcową rozpoczęliśmy ten szczególny czas – Wielki Post zachęcający nas do nawrócenia przez przyjęcie przebaczenia i przebaczenie wzajemne. Pozwólmy Bogu dotykać naszego serca, aby nas nawracał. Nawrócenie dokonuje się w obliczu Słowa głoszącego śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne w Wielkim Poście – piątek - Droga Krzyżowa o 11.00 ogólna, zwłaszcza dla chorych, cierpiących i seniorów; o 16.30 dla dzieci; o 17.15 dla wszystkich Parafian i szczególnie zapraszamy młodzież i kandydatów do bierzmowania. W niedziele Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.00. Pamiętajmy
o adoracji Najświętszego Sakramentu, poście, modlitwie i jałmużnie.
2.    W tym roku z powodu pandemii nie odbędzie się coroczna Droga Krzyżowa ulicami Kalisza.
3.    Rekolekcje Wielkopostne w tym roku będziemy przeżywać z okazji peregrynacji Figury św. Michała Archanioła w dniach 19, 20 i 21 marca.
4.    Spotkania rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej za zgodą i pod opieką rodziców odbędą się w soboty: 27 lutego SP 7, 6 marca SP 14, 13 marca SP 4 oraz dla Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Wąskiej i IV LO, 27 marca SP18. Katecheci podadzą informacje szczegółowe.
5.    Jutro 22 lutego w liturgii obchodzimy święto katedry św. Piotra. Módlmy się w intencji papieża Franciszka.
6.    Wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia serdecznie pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia i polecamy ich Bożej Opatrzności.
7.    Dnia 25 lutego w czwartek 17.00 w Kaplicy adoracji odbędzie się comiesięczne czuwanie formacyjne
dla czcicieli Matki Bożej. Zaprasza Apostolat Maryjny.
8.    Spotkanie dla rodziców przed I kom św. w 2021 roku zapraszamy do górnego kościoła o 18.45: ze SP 7 we wtorek 23 lutego, ze SP 14 w środę 24 lutego, ze SP 18 w czwartek 25 lutego o i ze SP 4 w piątek 26 lutego.
9.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami. W Opiekunie jest rozmowa z biskupem kaliskim Damianem Brylem.
10.    Biskup kaliski Damian Bryl udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane od 15 lutego br. do odwołania i dotyczy osób:
1. w podeszłym wieku;
2. z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
3. które czują obawę przed zarażeniem;
4. wszystkim, którzy w wyniku ograniczeń prawnych (np. kwarantanna, izolacja) nie będą mogli uczestniczyć we Mszy św. W czasie Wielkiego Postu proszę, aby wszyscy którzy mogą, zachowując przepisy sanitarne, uczestniczyli w życiu Kościoła poprzez udział w niedzielnej Mszy św., rekolekcjach i nabożeństwach pasyjnych oraz korzystali z sakramentu pokuty i pojednania.
11.    Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za składane wszelkie dobrowolne ofiary do puszek i na konto bankowe parafii mimo pandemii i kryzysu gospodarczego, który dotyka wiele osób i rodzin. Jesteśmy wdzięczni za ten znak Opatrzności, która poprzez Was – Parafian i Przyjaciół, troszczy się o bieżące funkcjonowanie parafii, o opłaty
i należności. Wyjątkowo w czasie Gorzkich Żali zbieramy na tacę ofiary na zakup kwiatów do Bożego Grobu
12.    W ubiegłą niedzielę zakończyliśmy modlitwę za parafian podczas mszy św. kolędowych, które trwały od 19 stycznia do 14 lutego. W tych mszach św. uczestniczyło w sumie około 750 parafian. Bóg zapłać za obecności i wspólną modlitwę oraz skierowane przy tej okazji życzliwe słowa wsparcia, a także za złożone ofiary z okazji mszy św. kolędowych, które wspomogą bieżący budżet parafii.
13.    Zachęcamy do składania deklaracji podatkowych PIT do bezpłatnego rozliczenia z możliwością przekazania
1% podatku na naszą parafię i świetlicę dla dzieci. Bezpłatne rozliczenie dotyczy PIT-ów prostych - bez odliczeń. Numer KRS w folderze kolędowym z tego roku. Zapraszamy do kancelarii w godzinach urzędowania oraz przed mszami św. o 18.00.
14.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz naszych Bliskich i Parafian: Eugeniusza Różewicza, Krystynę Gołębowską, Jerzego Łysiaka, Mariana Bartosika i Janusza Adamskiego. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia 14.02.2021

1.    W ramach realizowanego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii miejmy gotowość z łaski
od Boga, aby tworzyć wokół nas środowiska życzliwości i pomocy oraz PRZEBACZENIA.
2.    W czwartek we wspomnienie NMP z Lourdes 11 lutego 2021 r. bp Damian Bryl zgodnie
z wymogami prawa kanonicznego objął diecezję kaliską i rozpoczął posługę biskupa diecezjalnego jako trzeci w jej dziejach biskup kaliski. Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się w kaplicy kurii diecezjalnej w Kaliszu wobec kolegium konsultorów. Na uroczystości obecny był także dotychczasowy administrator apostolski diecezji kaliskiej abp Grzegorz Ryś.
3.    Dzisiaj po wieczornej mszy  św. zapraszamy do udziału w Adoracji i uwielbieniu Jezusa Eucharystycznego. A jutro w poniedziałek na 18.00 zapraszamy rodziny i osoby, które pożegnały swoich bliskich w ostatnim czasie i po mszy św. przed Najświętszym Sakramentem będziemy modlić się o uwolnienie i uzdrowienie z chorób i utraceni w ciele i na duchu.
4.    Środą Popielcową 17 lutego rozpoczniemy czas Wielkiego Postu. Zapraszamy na mszę św.
z obrzędem posypania głów popiołem o 7.00, 9.30, 11.00, 16.00, 18.00 i 20.00.
5.    W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej o 11.00, 16.30 dzieci,
o 17.15 parafian i młodzież. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  w niedziele o 17.00.
6.    Za tydzień zapraszamy na mszę św. w intencji Ojczyzny o 9.30.
7.    Na spotkanie w górnym kościele dla rodziców przed I kom św. w 2021 roku zapraszamy: z SP 7 we wtorek 23 lutego o 18.45, z SP 14 w środę 24 lutego o 18.45, z SP 18 w czwartek 25 lutego o 18.45 i z SP 4 w piątek 26 lutego o 18.45.
8.    Wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia
i polecamy Bożej Opatrzności.
9.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami.
10.    W godzinach urzędowania kancelarii oraz przed i po Mszach św. wieczornych w tygodniu można
w wejściu do kościoła składać PIT-y do bezpłatnego rozliczenia z możliwością przekazania 1% podatku na naszą parafię. Bezpłatne rozliczenie dotyczy PIT-ów prostych - bez odliczeń. Numer KRS w folderze kolędowym z tego roku.
11.    Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za składane wszelkie dobrowolne ofiary do puszek i na konto bankowe parafii mimo pandemii i kryzysu gospodarczego, który dotyka wiele osób i rodzin. Jesteśmy wdzięczni za ten znak Opatrzności, która poprzez Was - Parafian i Przyjaciół, troszczy się o bieżące funkcjonowanie parafii, o opłaty i należności. Bóg zapłać również za składane ofiary z okazji mszy św. kolędowych, a także kierowane przy tej okazji życzliwe słowa wsparcia.
12.    Wszystkich darczyńców otaczamy wdzięczną modlitwą podczas mszy św. w każdy poniedziałek
o 18.00.
13.    Diecezjalny referent do spraw powołań organizuje rekolekcje dla młodzieży męskiej z rocznika 2007 i starszej, które odbędą się w WSD w Kaliszu w dniach 26, 27 i 28 lutego tego roku. Informacja na plakacie w gablocie.
14.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz naszych Bliskich i Parafian: Andrzeja Golasińskiego i Zenona Lisiaka. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia
i wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…
15.    Wysłuchajmy również komunikatu z kurii diecezjalnej w Kaliszu….

Ogłoszenia 07.02.2021

1.    Nasza parafia jest w Programie Odnowy i ewangelizacji już czwarty rok. Przed mszą św. słuchaliśmy wprowadzenie do kolejnego GESTU, który będziemy przeżywać w Środę Popielcową.
2.    Trwamy w modlitwie w intencji nowego biskupa diecezji kaliskiej Damian Bryla, który będzie miał ingres do katedry w czwartek 11 lutego.
3.    Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane obowiązuje do dnia 14 lutego 2021 r. Korzystając z dyspensy uczestniczymy w transmisjach mszy św., modlitwie rodzinnej
i czytaniu Pisma św.
4.    Dzisiaj o 19.00 zapraszamy na kolejny Wieczór z Ojcem. Msza św. a następnie adoracja Jezusa Eucharystycznego i uwielbienie.
5.    Za tydzień po mszy św. o 18.00 Wieczór Uwielbienia prowadzony przez wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca.
6.    W czwartek 11 lutego w dzień Matki Bożej z Lourdes będziemy obchodzić kolejny Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy na Mszę św. o 11.00 z udzieleniem sakramentem chorych dla wszystkich w podeszłym wieku, chorych, cierpiących i źle się mających.
7.    W liturgii w środę 10 lutego wspomnimy św. Scholastykę,
8.    Wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia
oraz polecamy ich Bożej Opatrzności.
9.    W sobotę 13 Dzień Fatimski. Zapraszamy na różaniec o 17.00 i Mszę Świętą o 18.00.
10.    W godzinach urzędowania kancelarii oraz przed i po Mszach św. wieczornych w tygodniu można w wejściu
do kościoła składać PIT-y do bezpłatnego rozliczenia z możliwością przekazania 1% podatku na naszą parafię
i świetlicę dla dzieci. Bezpłatne rozliczenie dotyczy PIT-ów prostych - bez odliczeń.
11.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami.
12.    W środę 3 lutego bardzo sprawnie zostały rozebrane dekoracje świąteczne. Dziękujemy ks. Damianowi za koordynowanie działania i serdecznie dziękujemy osobom, które zaangażowały się w prace: panu Radosławowi z córką i siostrą Joanną, pani Monice, pani Marcie, pani Krystynie, pani Lidii, panu Józefowi, panu Janowi, panu Łukaszowi, pani Joannie z mężem Mariuszem i dziećmi, panu Krzysztofowi z dziećmi, panu Piotrowi z panią Izą, pani Małgorzacie, panu Arturowi, panu Pawłowi z żoną Agnieszką, pani Bronisławie, pani Danucie, pani Joannie z Marcinem; ministrantom: Andrzejowi, Michałowi, Wiktorowi, Kubie, Norbertowi i Mateuszowi.
13.    Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za składane wszelkie dobrowolne ofiary do puszek i na konto bankowe parafii mimo pandemii i kryzysu gospodarczego, który dotyka wiele osób i rodzin. Jesteśmy wdzięczni za ten znak Opatrzności, która poprzez Was - Parafian i Przyjaciół, troszczy się o bieżące funkcjonowanie parafii, o opłaty i należności. Bóg zapłać również za składane ofiary z okazji mszy św. kolędowych, a także kierowane przy tej okazji życzliwe słowa wsparcia.
14.    Tegoroczna Wizyta Duszpasterska, czyli tradycyjna Kolęda zostaje przeniesiona z powodu trwającej pandemii na inny termin i cierpliwie czekamy na możliwość indywidualnych spotkań w domach
i mieszkaniach Parafian. Zapraszamy, aby w kolejne dni do kościoła przyszli mieszkańcy z poszczególnych ulic i bloków. Są do wyboru dwie dodatkowe msze św. każdego dnia - o 11.00 - zwłaszcza osoby starsze
i o 19.00 szczególnie osoby dłużej pracujące. W sobotę tylko o11.00 a w niedzielę o 16.00.
W tym tygodniu zapraszamy Parafian:
8 lutego (PONIEDZIAŁEK) ul. Serbinowska od 15 do 19
9 lutego (WTOREK) ul. Serbinowska 23 oraz ul. Bogumiła i Barbary od 1 do 10
10 lutego (ŚRODA) ul. Bogumiła i Barbary od 11 do 18
11 lutego (CZWARTEK) ul. Bogumiła i Barbary od 19 do 23 oraz ul. Młynarska - bloki
12 lutego (PIĄTEK) ul. Młynarska – domki oraz ul. Dobrzecka
13 lutego (SOBOTA) ul. Kulisiewicza, ul. Poznańska, ul. Reja, ul. Do Strugi, ul. Kochanowskiego,
ul. Robotnicza od 1 do 10-12  Msza św. tylko o 11.00
14 lutego (NIEDZIELA) ul. Robotnicza od 11-15 do 32-40 Msza św. o 16.00
15.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz naszych Bliskich i Parafian: Krystynę Kucharską, Teresę Wojtczak, Bogumiłę Kaźmierczak, Kazimierza Larnet, Jadwigę Spychalską, Zbigniewa Burchart, Franciszka Szychowskiego, Kazimierza Rzepeckiego i Ryszarda Chabryn. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia 31.01.2021

1.    W poniedziałek 25 stycznia o 12.00 Ojciec święty Franciszek mianował biskupem kaliskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Damiana BRYLA. Otaczamy go modlitwą.
2.    W poniedziałek zakończyliśmy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Niech modlitwa o jedność obejmuje również naszą Parafię, która realizuje program Ewangelizacji i Odnowy w naszych małżeństwach, rodzinach, sąsiedztwie.
3.    Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. O 19.00 Spotkanie z Ojcem czyli msza św. i następnie Adoracja
z uwielbieniem Jezusa Eucharystycznego.
4.    W pierwszy czwartek miesiąca modlitwa w sanktuarium św. Józefa w intencji rodzin i obrony życia poczętego.
5.    Do chorych w domach kapłani udadzą się z posługą sakramentalną w I piątek miesiąca według ustaleń. Zatroszczmy się o spotkanie chorego w domu z Jezusem w sakramentach spowiedzi, komunii św. i sakramentu Chorych.
6.    W pierwszy czwartek 4 lutego o 17.00 w Kaplicy Adoracji odbędzie się comiesięczne czuwanie formacyjne dla czcicieli Matki Bożej. Zaprasza Apostolat Maryjny.
7.    W pierwszy piątek zachęcamy do comiesięcznej spowiedzi, a według rozeznania rodziców i opiekunów dzieci i młodzież o 16.00 i na mszę św. o 16.30.
8.    W pierwszą sobotę różaniec o 17.00 i o 18.00 Msza św. ku czci NSNMP.
9.    We wtorek 2 lutego zapraszamy do modlitwy w intencji osób powołanych do życia konsekrowanego i o nowe powołania. Można będzie złożyć do puszek ofiarę na wsparcie klasztorów klauzurowych. Msze św. w tym dniu: 7.00; 9.30, 11.00, 18.00 i 19.00.
10.    W tym tygodniu patronują nam –w piątek 5 lutego św. Agata a w sobotę 6 lutego św. Paweł Miki i męczennicy.
11.    Wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia serdecznie pozdrawiamy i składamy serdeczne życzenia
i polecamy ich Bożej Opatrzności.
12.    Dziękujemy za złożone ofiary do puszek na pomoc ludziom dotkniętym trzęsieniem ziemi w Chorwacji. Zebrano 2132,6 zł. Za tydzień będzie można złożyć ofiary do puszek na cele remontowe i inwestycyjne w parafii.
13.    Dzisiaj o 19.00 w świetlicy spotkanie wolontariuszy chcących pomagać dzieciom w świetlicy.
14.    Zachęcamy do nabywania i czytania różnorodnej prasy katolickiej, która znajduje się na stolikach za ławkami.
15.    Jak co roku można w kancelarii i w wejściu do kościoła składać PIT-y do bezpłatnego rozliczenia z możliwością przekazania 1% podatku na naszą parafię i świetlicę dla dzieci. Bezpłatne rozliczenie dotyczy PIT-ów prostych - bez odliczeń.
16.    W dniach od 1 do 8 lutego br. SP 4 ogłasza nabór do na rok szkolny 2021/2022. Na plakatach znajdują się szczegółowe informacje.
17.    Prosimy o pomoc w demontażu dekoracji świątecznych w kościele w środę 3 lutego od 9.00 i od 20.00.
18.    Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za składane wszelkie dobrowolne ofiary do puszek i na konto bankowe parafii mimo pandemii i kryzysu gospodarczego, który dotyka wiele osób i rodzin. Jesteśmy wdzięczni za ten znak Opatrzności, która poprzez Was - Parafian i Przyjaciół, troszczy się o bieżące funkcjonowanie parafii, o opłaty i należności. Bóg zapłać również za składane ofiary z okazji mszy św. kolędowych.
19.    Tegoroczna Wizyta Duszpasterska, czyli tradycyjna Kolęda zgodnie z rozporządzeniem administratora diecezji kaliskiej abpa Grzegorza Rysia zostaje przeniesiona z powodu trwającej pandemii na inny termin, i cierpliwie czekamy na możliwość indywidualnych spotkań w domach i mieszkaniach Parafian. Do tego czasu zapraszamy, aby w poszczególne dni do kościoła przyszli mieszkańcy, albo przedstawiciele rodzin z poszczególnych ulic i bloków. Aby zachować limit osób zebranych w kościele, są do wyboru dwie dodatkowe msze św. każdego dnia - o 11.00 - zwłaszcza osoby starsze i o 19.00 szczególnie osoby dłużej pracujące. W sobotę tylko o11.00 a w niedzielę o 16.00.
20.    W tym tygodniu zapraszamy Parafian:
1 lutego (PONIEDZIAŁEK) ul. Górnośląska od 77 do 83
2 lutego (WTOREK) ul. Górna, ul. Boczna, ul. Harcerska, ul. Wąska, ul. Strzelecka, ul. Polna
3 lutego (ŚRODA) ul. Staszica, ul. Ludowa    
4 lutego (CZWARTEK) ul. Podmiejska od 3 do 9
5 lutego (PIĄTEK) ul. Podmiejska od 11 do 19
6 lutego (SOBOTA) ul. Serbinowska od 1 do 7 Msza św. tylko o 11.00
7 lutego (NIEDZIELA) ul. Serbinowska od 9 do 14a Msza św. o 16.00
8 lutego (PONIEDZIAŁEK) ul. Serbinowska od 15 do 19
21.    W minionym tygodniu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na cmentarz naszych Bliskich i Parafian: Grażynę Zimniak, Annę Gaicką, Bronisława Paradowskiego, Adama Gałęzka, Małgorzatę Radziemską, Bronisława Płuciennika, Marię Skadłubowicz, ,Hieronima Wałęsiaka i Edmunda Dyśko. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia i wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.